Tagalog Bible Study: Pagtanggap sa Pagbabalik ng Panginoon

14 nauugnay na media

Paano ang Dapat na Paghahanda sa Pagdating ng Panginoon?

Sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay nangangailangan para sa atin na magbigay-tuon sa tinig ng Diyos. Tanging kapag mayroon tayong puso na naghahanap at nauuhaw sa katuwiran upang maghintay sa pagkatok ng Panginoon…

Marso 17, 2019

Nahayag na ang Misteryo ng Pagbabalik ng Panginoon

Maraming mga kapatid ang naniniwala na ang Panginoon ay hayag na darating sa isang ulap, ngunit mayroong ilang mga propesiya sa Biblia tungkol sa lihim na pagdating ng Panginoon. Ano ang mga paraan ng pagbabalik ng Pangi…

Abril 17, 2020

Kontakin Kami Gamit ang Messenger