Panalangin

10 nauugnay na media

Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa

Sa mga pangyayaring kaugnay sa sakunang ito, nananalangin siya sa Diyos at umaasa sa Diyos, at sa ilalim ng patnubay ng mga salita ng Diyos, nakakatagpo siya ng pananampalataya at lakas, at nakakasaksi ng isang himala sa…

Marso 27, 2019

4 na Prinsipyo ng Mabisang Panalangin

Ang pananalangin sa Diyos ay ang pinaka-direktang paraan para sa mga Kristiyano upang makipag-usap sa Diyos, at tanging ang mga mabisang panalangin ang dinidinig ng Diyos. Kaya, ang paggawa ng mga mabisang panalangin ay …

Mayo 26, 2019

Ano ang tunay na panalangin?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Ano ang ibig sabihin ng manalangin nang tunay? Nangangahulugan ito ng pagsasabi ng mga salita sa loob ng iyong puso sa Diyos, at pakikipagniig sa Diyos na mayroong pagkaunawa sa Kanyang ka…

Abril 20, 2018

269 Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

IO Diyos! Mga salita Mo'y nagpabalik sa akin sa Iyo.Tanggap ko na sanayin sa Iyong kaharian araw at gabi.Kayraming pagsubok at sakit, kayraming mga paghihirap.Malimit ako ay umiyak at ramdam puso'y nasugatan,at maraming …

Pebrero 21, 2018