Panalangin sa Diyos

6 nauugnay na media

Dalanging Tunay

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalanging Tunay"Ang dalanging tunay ay mula sa puso.Ito ay batay sa kalooban at salita ng Diyos.Pakiramdam mo'y napakalapit mo sa Kanya,at tila Siya ay kaharap mo.Ibig sabihin nito'y…

Mayo 14, 2020

Paano Pumasok sa Tunay na Pagdarasal

Tagalog Christian Song With Lyrics | "Paano Pumasok sa Tunay na Pagdarasal"ISa pagdarasal kailangan mong pumayapa,at maging tapat.Sa Diyos tunay na makipagniig.'Wag Siyang lokohin sa magandang salita.Puso mo'y tatahimik …

Marso 22, 2020

Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos

Tagalog Christian Worship Song | "Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos"INagbalik ang bayan ng Diyos sa harap ng Kanyang trono, inaalay natin ang ating mga dalangin sa Diyos.Nawa'y pagpalain ng Diyos ang mga nananabik sa Kany…

Enero 6, 2020

Naalis Ko sa Aking Sarili ang Kaba Bago ang Pagsusulit

Sa ganito karahas na mapagkumpitensiyang lipunan na kinabibilangan natin ngayon, maraming mga estudyante ang nababalisa kapag dumating na ang panahon upang kunin ang kanilang pagsusulit. Kaya paano natin maaalis sa ating…

Abril 13, 2019