Panalangin sa Diyos

4 nauugnay na media

4 na Prinsipyo ng Mabisang Panalangin

Ang pananalangin sa Diyos ay ang pinaka-direktang paraan para sa mga Kristiyano upang makipag-usap sa Diyos, at tanging ang mga mabisang panalangin ang dinidinig ng Diyos. Kaya, ang paggawa ng mga mabisang panalangin ay …

Mayo 26, 2019

Kontakin Kami Gamit ang Messenger