Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Kapangyarihan ng Panalangin—Pagsaksi sa isang Himala sa Gitna ng Kawalan ng Pag-asa

Sa mga pangyayaring kaugnay sa sakunang ito, nananalangin siya sa Diyos at umaasa sa Diyos, at sa ilalim ng patnubay ng mga salita ng Diyos, nakakatagpo siya ng pananampalataya at lakas, at nakakasaksi ng isang himala sa… Buong Teksto

,

Nauunawaan Mo Ba ang 4 na Prinsipyo ng Epektibong Panalangin?

Alam mo ba? Kapag naunawaan natin ang apat na prinsipyo ng epektibong panalangin, matatanggap natin ang kasagutan ng Diyos. Buong Teksto

,

3 Pamamaraan Kung Paano Manalangin Upang Makinig ang Diyos

Cheng Shi Mga Nilalaman Dapat tayong manalangin sa espiritu, manalangin nang taimtim at magsabi ng tunay na mga bagay na galing sa ating mga puso. Dapat tayong tumayo sa lugar ng isang nilalang at huwag magkaroon ng m… Buong Teksto

,

Tagalog Prayer Song | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos

Tagalog Prayer Song | "Panalangin ng Bayan ng Diyos" | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos

Bayan ng Diyos itinanyag sa Kanyang trono, puno ng dalangin sa puso. Pinagpapala ng Diyos lahat ng nagbabalik-loob sa Kanya; sila'y buhay sa liwanag. Buong Teksto

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" (Tagalog songs)

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" (Tagalog songs)

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | "Ang Kahulugan ng Dasal" (Tagalog songs) I Ang panalangin ay isa sa mga paraan kung paano nakikipagtulungan ang tao sa Diyos, upang tumawag sa Kanyang Espiritu at maantig ng Diyos. Kung Mas higit kang manalangin, mas lalo kang maaantig, … Buong Teksto

Ano ang tunay na panalangin?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:Ano ang ibig sabihin ng manalangin nang tunay? Nangangahulugan ito ng pagsasabi ng mga salita sa loob ng iyong puso sa Diyos, at pakikipagniig sa Diyos na mayroong pagkaunawa sa Kanyang ka… Buong Teksto

Pananabik

IAng mundo’y madilim, ang demonyo’y naghahari.Ang pinakamahabang gabi’y lumalaganap na.Ang landas sa paniniwala sa tunay na Diyosat pagpapatuloy ng buhay ay mahirap.Ang Partidong Komunista ng Tsina ay dumating para sa at… Buong Teksto

Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

IO Diyos! Mga salita Mo'y nagpabalik sa akin sa Iyo.Tanggap ko na sanayin sa Iyong kaharian araw at gabi.Kayraming pagsubok at sakit, kayraming mga paghihirap.Malimit ako ay umiyak at ramdam puso'y nasugatan,at maraming … Buong Teksto

O Panginoon, Nasaan Ka?

INamumuhay tayo sa dominyon ng Pariseo,o Panginoon ko, nabibitag at kontrolado nila.Bawat araw, naririnig at sinasalita ang kaalaman sa Biblia.Hindi alam paano gawin ang salita ng Diyos,nabubuhay sa ritwal.'Di nasusunod … Buong Teksto

Oh Diyos, ang Aking Puso ay Magpakailanma'y Nakadikit sa Iyo

HimnoIAng Iyong mga salita'y nagbibigay sa akin ng buhay.Ako'y itinataas ng Iyong mga salita.Oh Diyos, mamahalin Kita magpakailanman!Kahit ako'y masama,Ginagawa Mo lahat na makakaya Moupang iligtas ako't 'di kailanman pi… Buong Teksto

Ang Epekto ng Dalanging Tunay

Isang Himno ng mga Salita ng DiyosILumakad nang may katapatan,at manalangin na mawalaang malalim na panlilinlang sa 'yong puso.Manalangin, para malinis ang sarili;manalangin, para maantig ng Diyos.Kung gayon, ang disposi… Buong Teksto

Tagalog Christian Worship  Praise Songs 2018 | Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

Tagalog Christian Worship Praise Songs 2018 | Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan

Tagalog Christian Worship Praise Songs 2018 | Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan   I O Diyos! Mga salita Mo'y nagpabalik sa akin sa Iyo. Tanggap ko na sanayin sa Iyong kaharian araw at gabi. Kayraming pagsubok at sakit, kayraming mga paghihirap. Malimit ako… Buong Teksto

Tagalog Church Song | "Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso" | Niligtas Ako ng Diyos

Tagalog Church Song | "Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso" | Niligtas Ako ng Diyos

Tagalog Church Song | "Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso" | Niligtas Ako ng Diyos   Naririnig ko ang Iyong mabait na tawag, bumabalik ako sa Iyong harapan. Sa Iyong mga salita naliliwanagan, nakikita ko ang aking katiwalian.   I Madalas akong malamig… Buong Teksto

Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako" | Praise the Love of God Wholeheartedly

Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako" | Praise the Love of God Wholeheartedly

Tagalog Christian Praise Song | "Mahal Ko, Pakihintay Ako" | Praise the Love of God Wholeheartedly I Sa ibabaw ng mga puno, umaakyat sa payapang buwan. Bilang mahal ko, marikit at mag… Buong Teksto