Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Nagbalik na ang Panginoon

Ang propesiya ng pangalawang pagdating ng Panginoon ay natupad na, sinalubong mo na ba ang Panginoon? Gusto mo bang madala bago dumating ang mga kalamidad? Buong Teksto

Ang mga Palatandaan ng Pagbabalik ni Cristo ay Naglilitawan: Paano Sasalubungin ang Ikalawang Pagparito ng Panginoon

Ngayon ay ang katapusan ng mga araw. Ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa buong mundo, at naglilitawan ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Cristo, kaya bakit hindi pa Siya nakita na bumalik sa isang ulap? At paano… Buong Teksto

,

Lumitaw na ang mga Palatandaan ng mga huling araw: Paano Tayo Madadala Bago Sumapit ang Malaking Pagdurusa?

Naging karaniwan na ang pagsipot ng mga kalamidad sa buong mundo at lumitaw na ang mga palatandaan ng mga huling araw. Malinaw sa mga pangyayari na nakabalik na ang Panginoon, kaya bakit kailangan pa tayong itaas bago su… Buong Teksto

,

Tagalog Christian Crosstalk | "Paano ba Talaga Darating ang Panginoon" | Have You Welcomed the Lord?

Tagalog Christian Crosstalk | "Paano ba Talaga Darating ang Panginoon" | Have You Welcomed the Lord?

Tagalog Christian Crosstalk | "Paano ba Talaga Darating ang Panginoon" | Have You Welcomed the Lord? Sa mga huling araw, lalong umiigting ang pakiramdam ng mga Kristiyanong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ngunit paano nga ba talaga magbabalik ang Panginoon? S… Buong Teksto

Paano Natutupad ang mga Propesiya ng Pagbabalik ng Panginoon

Ang Pangangaral ng Kristiyano sa Tagalog ay naghahayag kung paano natutupad ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon. Maaari mo itong basahin at magbahagi ka ng iyong mga ideya. Buong Teksto

, ,

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Madalas na nangyayari ngayon ang mga sakuna sa buong daigdig at ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay sadyang natupad na. Nagbalik na ang Panginoong Jesus. Ipinakikita sa iyo ng ar… Buong Teksto

, ,

Hindi Na Pinaniniwalaan Pa ang mga Tsismis, Sinundan Ko ang mga Yapak ng Diyos

Ni Amy, USA Mga Nilalaman Pagkawasak ng Iglesia, Kahinaan at Kalituhan Nilulutas ang Kanyang Kalituhan at Sinasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon Paggambala ni Satanas, Paglubog sa mga Pagdududa Nakikita ang Panlilinlan… Buong Teksto

, ,

Bumalik Na Nga Talaga ang Panginoon

Ni Reshi, USANaniniwala sa Diyos ang buong pamilya ko. Dumadalo ako sa misa kasama ng mama ko mula pa noong bata pa ako at napakaraming pagpapala na ang ibinigay sa amin ng Diyos—punung-puno kami ng pasasalamat sa Kanya … Buong Teksto

, ,

Tatlong Sunod-sunod na mga Pambihirang Supermoon

Maraming tao ang nakapansin na sa mga kamakailang madalas na pangyayari ng mga supermoon at blood moon, at ang mga kababalaghan sa astronomiya na ito ang katuparan sa mga propesiya sa Biblia—ano ang sinusubukan ng Diyos … Buong Teksto

,

3 Pinakamahalagang Prinsipyo para sa Malugod na Pagsalubong sa Pagdating ng Panginoon

Ang kakayahang salubungin ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus ang pinakadakilang pagnanais ng mga tunay na naniniwala sa Panginoon. Kaya’t paano natin sasalubungin ang Panginoong Jesus? Buong Teksto

, , ,

Paano Babalik ang Panginoon?

Maraming sipi sa Bibliya ang nagpropesiya kung paano babalik ang Panginoon. Mayroong dalawang pangunahing bahagi ang mga propesiya hinggil sa pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw. Ang isang bahagi ay naglala… Buong Teksto

,

"Basagin Ang Sumpa" - Kapag Nagbalik ang Panginoon, Paano Siya Magpapakita sa Sangkatauhan? (Clip 2/6)

"Basagin Ang Sumpa" - Kapag Nagbalik ang Panginoon, Paano Siya Magpapakita sa Sangkatauhan? (Clip 2/6)

Latest Christian Full Movie HD | "Basagin Ang Sumpa" - Kapag Nagbalik ang Panginoon, Paano Siya Magpapakita sa Sangkatauhan? (Clip 2/6) Dumating na ang mga huling araw, at marami sa mga mananampalataya ang naghahangad sa pagbabalik ng Panginoon at dalhin sila sa kaharian ng… Buong Teksto

"Ang Misteryo ng Kabanalan" - Magbibigay ba ang Panginoon ng Pagbubunyag sa Tao sa Pagbabalik Niya? (Clip 2/6)

"Ang Misteryo ng Kabanalan" - Magbibigay ba ang Panginoon ng Pagbubunyag sa Tao sa Pagbabalik Niya? (Clip 2/6)

Kristiyanong Pelikula | "Ang Misteryo ng Kabanalan" - Magbibigay ba ang Panginoon ng Pagbubunyag sa Tao sa Pagbabalik Niya? (Clip 2/6) Maraming mga pastor at mga elder ng relihiyon, dahil maraming taon na silang sumasampalataya sa Diyos, ang palaging masipag na gumagawa par… Buong Teksto

"Ang Misteryo ng Kabanalan" - Ang Hiwaga ng Pagdating ng Anak ng Tao (Clip 1/6)

"Ang Misteryo ng Kabanalan" - Ang Hiwaga ng Pagdating ng Anak ng Tao (Clip 1/6)

Kristiyanong Pelikula | "Ang Misteryo ng Kabanalan" - Ang Hiwaga ng Pagdating ng Anak ng Tao (Clip 1/6) Sa pagsasalita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, sinabi ng Panginoong Jesus, "Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka't sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao… Buong Teksto

"Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" - Paano Magpapakita ang Panginoon sa Tao sa Kanyang Muling Pagdating? (Clip 1/6)

"Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" - Paano Magpapakita ang Panginoon sa Tao sa Kanyang Muling Pagdating? (Clip 1/6)

Tagalog Christian Movie | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong" - Paano Magpapakita ang Panginoon sa Tao sa Kanyang Muling Pagdating? (Clip 1/6) Sa paglipas ng mga siglo simula nang mabuhay na muli ang Panginoong Jesus at umakyat sa langit, tayong mga mananampalataya ay … Buong Teksto

"Pananabik" - Alam Mo Ba ang Misteryo ng Pagpapakita ng Diyos? (Clip 2/5)

"Pananabik" - Alam Mo Ba ang Misteryo ng Pagpapakita ng Diyos? (Clip 2/5)

Latest Christian Full Movie HD 2018 | "Pananabik" - Alam Mo Ba ang Misteryo ng Pagpapakita ng Diyos? (Clip 2/5) Naniniwala ang maraming nananalig sa Panginoon na babalik ang Panginoon sa kaluwalhatian, bababa sakay ng ulap at magpapakita sa lahat ng tao, kaya lagi silang na… Buong Teksto

"Pananabik" - Ganito Pala ang Pagbalik ng Panginoon (Clip 1/5)

"Pananabik" - Ganito Pala ang Pagbalik ng Panginoon (Clip 1/5)

Latest Christian Full Movie HD 2018 | "Pananabik" - Ganito Pala ang Pagbalik ng Panginoon (Clip 1/… Buong Teksto

New Gospel Skit "Ang Panginoon ay Kumakatok" | God's Sheep Hear the Voice of God

New Gospel Skit "Ang Panginoon ay Kumakatok" | God's Sheep Hear the Voice of God

New Gospel Skit "Ang Panginoon ay Kumakatok" | God's Sheep Hear the Voice of God Ipinapaliwanag ng munting dula na Ang Panginoon ay Kumakatok kung paanong, sa mga huling araw, ang Panginoon ay kumakatok sa pinto ng ating mga puso gamit ang Kanyang mga salita, at na maririni… Buong Teksto