Daily Devotion in Tagalog

17 nauugnay na media

Ang Misteryo ng “Ako at ang Ama ay Iisa” ay Naibunyag

Mayroong misteryo sa loob ng mga salita ng Panginoon, “Ako at ang Ama ay iisa.” Tanging ang Diyos lamang ang maaaring maghayag ng misteryo na ito at ngayon ito ay naibunyag. Basahin ang artikulong ito upang malaman ang h…

Abril 17, 2020