Gumagamit ang Diyos ng mga Salita para Lumikha ng Lahat ng mga Bagay Nililikha ng Diyos sina Adan at Eba Noe Abraham Pagwasak ng Diyos sa Sodoma Pagliligtas ng Diyos sa Ninive Job Ang Gawain at mga Salita ng Panginoong Jesus Ang Diyos ang Pinagmumulan ng Buhay Para sa Lahat ng Bagay Ang Anim na Sugpungan sa Buhay ng Tao Kung Paanong Pinamamahalaan at Pinangangasiwaan ng Diyos ang Espirituwal na Mundo Ang Awtoridad at Kapangyarihan ng mga Salita ng Diyos
 • Ang Paraan para Makilala ang Diyos
  • Gumagamit ang Diyos ng mga Salita para Lumikha ng Lahat ng mga Bagay
  • Nililikha ng Diyos sina Adan at Eba
  • Noe
  • Abraham
  • Pagwasak ng Diyos sa Sodoma
  • Pagliligtas ng Diyos sa Ninive
  • Job
  • Ang Gawain at mga Salita ng Panginoong Jesus
  • Ang Diyos ang Pinagmumulan ng Buhay Para sa Lahat ng Bagay
  • Ang Anim na Sugpungan sa Buhay ng Tao
  • Kung Paanong Pinamamahalaan at Pinangangasiwaan ng Diyos ang Espirituwal na Mundo
  • Ang Awtoridad at Kapangyarihan ng mga Salita ng Diyos
Ang Awtoridad at Kapangyarihan ng mga Salita ng Diyos

Ang mga Pagpapala ng Diyos

Genesis 17:4–6 Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasaiyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ang pangalan m…

Ang Utos ng Diyos kay Satanas

Job 2:6 At si Jehova ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya’y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay. Hindi Kailanman Nangahas si Satan…