Tagalog Testimony Video | "Bakit Ba Ako Tumatangging Makipagtulungan sa Iba?"

Setyembre 21, 2022

Isa siyang superbisor sa iglesia. Gusto niyang mapatunayan na magaling siya at matamo ang paghanga ng iba, kaya palagi siyang nagtatrabaho nang mag-isa, at hindi nakikipagtulungan sa iba. Nagsimula lang siyang magnilay nang payuhan at tulungan siya ng mga kapatid. Aling mga tiwaling disposisyon ang sanhi ng pagkabigo niyang makipagtulungan nang maayos sa iba? Paano niya isinantabi ang kanyang sarili at isinagawa ang katotohanan?

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger