Tagalog Testimony Video | "Bakit Hindi Ko Mapanghawakan ang mga Prinsipyo?"

Nobyembre 21, 2022

Siya ay isang lider ng iglesia. Nang may makita siyang masamang tao na gumagambala sa gawain ng iglesia, umurong siya at nagmasid lang. Bakit hindi niya mapanghawakan ang mga prinsipyo at maprotektahan ang gawain ng iglesia? Anong tiwaling disposisyon ang nakatago sa likod nito? Paano niya hinanap ang katotohanan at nilutas ito?

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger