Mga Serye ng Sermon: Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya | Ano ang Talagang Ibig Sabihin ng Panginoong Jesus Nang Sinabi Niya sa Krus na "Naganap Na"?

Oktubre 23, 2021

Pinaniniwalaan ng lahat ng Kristiyano na no'ng sinabi ng Panginoong Jesus sa krus ang mga salitang "Naganap na," ang ibig Niyang sabihin ay ganap na tapos na ang gawain ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Ito ang dahilan kung bakit sigurado silang hindi na gagawa ng anumang gawain ng pagliligtas ang Panginoon sa Kanyang pagbabalik, kundi ay direktang iaakyat Niya ang lahat ng mga mananampalataya sa kaharian ng langit. Ito'y isang bagay na may kumpiyansa ang mga Kristiyano, pero may anumang biblikal na batayan ba ito? Kinumpirma ba ito ng Banal na Espiritu? Kahit minsan ba'y sinabi ng Panginoong Jesus na hindi na Siya kailanman gagawa ng anumang gawain para iligtas ang sangkatauhan? Walang duda nating masasabing—hindi. Kaya no'ng sinabi ng Panginoong Jesus na "Naganap na," ano ba talagang ibig Niyang sabihin? Sa episode na ito ng Paghahanap ng Tunay na Pananampalataya, sama-sama nating tutuklasin ang katotohanan ng bagay na ito at aalamin nang mabuti ang gawain ng Diyos.

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger