Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor (5/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-UusapAng Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor (5/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap Ang Pagsunod sa Namumunong Rehimen ay Hindi Katulad ng Pagsunod sa Diyos (4/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-UusapAng Pagsunod sa Namumunong Rehimen ay Hindi Katulad ng Pagsunod sa Diyos (4/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap Niyanig ng Kidlat ng Silanganan ang mga Relihiyon (1/6) - "Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit"Niyanig ng Kidlat ng Silanganan ang mga Relihiyon (1/6) - "Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit" Ano ang Pinakamahalagang Gawi para Masalubong ang Pagdating ng Panginoon? (1/5) | Tagalog Gospel Movie "Kumakatok sa Pintuan"Ano ang Pinakamahalagang Gawi para Masalubong ang Pagdating ng Panginoon? (1/5) | Tagalog Gospel Movie "Kumakatok sa Pintuan" Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos (3/9) | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono"Upang Mapag-aralan ang Pagbabalik ng Panginoon Dapat Tayong Makinig sa Tinig ng Diyos (3/9) | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" Inilalantad ang Kamalian ng "Teoriyang Diyos-tao" (1/8) | Mga Movie Clip | "Nanganganib na Pagdala"Inilalantad ang Kamalian ng "Teoriyang Diyos-tao" (1/8) | Mga Movie Clip | "Nanganganib na Pagdala" Kung Kayang Isabuhay ng Tao ang Imahen ng Diyos, Magagawa ba Niyang Maging Diyos? (2/8) | Mga Movie Clip | "Nanganganib na Pagdala"Kung Kayang Isabuhay ng Tao ang Imahen ng Diyos, Magagawa ba Niyang Maging Diyos? (2/8) | Mga Movie Clip | "Nanganganib na Pagdala" Inilalantad ang Maling Ideya "Ang Nananahanan na Banal na Espiritu, Dalawang Espiritung Naghahalo" (3/8) | Mga Movie Clip | "Nanganganib na Pagdala"Inilalantad ang Maling Ideya "Ang Nananahanan na Banal na Espiritu, Dalawang Espiritung Naghahalo" (3/8) | Mga Movie Clip | "Nanganganib na Pagdala" Talaga bang Nauunawaan Mo si Pablo? (3/6) | Tagalog Christian Movie "Masasakit na Alaala"Talaga bang Nauunawaan Mo si Pablo? (3/6) | Tagalog Christian Movie "Masasakit na Alaala" Alisin ang mga Kadena at Pag-aralan ang Tunay na Daan (1/4) | Christian Movie Clips | "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!"Alisin ang mga Kadena at Pag-aralan ang Tunay na Daan (1/4) | Christian Movie Clips | "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" Pag-apostasiya ba ang Tanggapin ang Ebanghelyo ng Ikalawang Pagparito ni Jesucristo? (2/5) | “Huwag Kang Makialam”Pag-apostasiya ba ang Tanggapin ang Ebanghelyo ng Ikalawang Pagparito ni Jesucristo? (2/5) | “Huwag Kang Makialam” Paano Natin Tatratuhin ang Kidlat ng Silanganan sa Paraang Naaayon sa Kalooban ng Panginoon? (1/5) | “Huwag Kang Makialam”Paano Natin Tatratuhin ang Kidlat ng Silanganan sa Paraang Naaayon sa Kalooban ng Panginoon? (1/5) | “Huwag Kang Makialam” Pananalig sa Diyos - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?(6/6) | Tagalog Gospel Movie ClipsPananalig sa Diyos - Ano ba ang Ibig Sabihin ng Tunay na Pananalig sa Diyos?(6/6) | Tagalog Gospel Movie Clips Pananalig sa Diyos - Ang Masusing Pagsusumikap ba para sa Panginoon ang Reyalidad ng Paniniwala sa Panginoon?(5/6) | Tagalog Gospel Movie ClipsPananalig sa Diyos - Ang Masusing Pagsusumikap ba para sa Panginoon ang Reyalidad ng Paniniwala sa Panginoon?(5/6) | Tagalog Gospel Movie Clips Pananalig sa Diyos - Ano ang Dinadala ng Gawain at Pagpapakita ng Diyos sa Relihiyosong Komunidad?(3/6) | Tagalog Gospel Movie ClipsPananalig sa Diyos - Ano ang Dinadala ng Gawain at Pagpapakita ng Diyos sa Relihiyosong Komunidad?(3/6) | Tagalog Gospel Movie Clips Pananalig sa Diyos - Ang Landas bang Binabatikos ng CCP at ng Relihiyosong Samahan ay Hindi ang Tunay na Daan?(2/6) | Tagalog Gospel Movie ClipsPananalig sa Diyos - Ang Landas bang Binabatikos ng CCP at ng Relihiyosong Samahan ay Hindi ang Tunay na Daan?(2/6) | Tagalog Gospel Movie Clips Pananalig sa Diyos - Ang Pagsunod ba sa Yaong nasa Kapangyarihan ay Talagang Pareho sa Pagsunod sa Diyos?(1/6) | Tagalog Gospel Movie ClipsPananalig sa Diyos - Ang Pagsunod ba sa Yaong nasa Kapangyarihan ay Talagang Pareho sa Pagsunod sa Diyos?(1/6) | Tagalog Gospel Movie Clips Mga Patotoo tungkol sa Pagdanas ng Paghatol sa Harapan ng Luklukan ni Cristo at Pagtanggap ng Buhay (5/5) | "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit"Mga Patotoo tungkol sa Pagdanas ng Paghatol sa Harapan ng Luklukan ni Cristo at Pagtanggap ng Buhay (5/5) | "Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit" Magbibigay ba ang Panginoon ng Pagbubunyag sa Tao sa Pagbabalik Niya? (2/6) - "Ang Misteryo ng Kabanalan"| Philippine Gospel Movie ClipsMagbibigay ba ang Panginoon ng Pagbubunyag sa Tao sa Pagbabalik Niya? (2/6) - "Ang Misteryo ng Kabanalan"| Philippine Gospel Movie Clips Ang Relihiyosong Babilonia ay Nakatadhanang Bumagsak sa Ilalim ng Galit ng Diyos (5/5) - "Babagsak ang Lungsod"| Mga Movie ClipsAng Relihiyosong Babilonia ay Nakatadhanang Bumagsak sa Ilalim ng Galit ng Diyos (5/5) - "Babagsak ang Lungsod"| Mga Movie Clips Ang Relihiyosong Mundo ay Sumama sa Pagiging Lungsod ng Babilonia (1/5) - "Babagsak ang Lungsod"| Mga Movie ClipsAng Relihiyosong Mundo ay Sumama sa Pagiging Lungsod ng Babilonia (1/5) - "Babagsak ang Lungsod"| Mga Movie Clips Ang Pagsunod ba sa mga Pastor at Elder ay Tulad ng Pagsunod sa Diyos?(6/6) | Philippine Gospel Movie "Basagin Ang Sumpa"Ang Pagsunod ba sa mga Pastor at Elder ay Tulad ng Pagsunod sa Diyos?(6/6) | Philippine Gospel Movie "Basagin Ang Sumpa" Tunay bang Hinirang ng Panginoon ang mga Pastor at Elder ng Relihiyosong Mundo?(5/6) | Philippine Gospel Movie "Basagin Ang Sumpa"Tunay bang Hinirang ng Panginoon ang mga Pastor at Elder ng Relihiyosong Mundo?(5/6) | Philippine Gospel Movie "Basagin Ang Sumpa" Paghihintay - Ang Katapusan ng mga Lumaban sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon (4/7) | Clip ng PelikulangPaghihintay - Ang Katapusan ng mga Lumaban sa Ikalawang Pagdating ng Panginoon (4/7) | Clip ng Pelikulang

Talaga bang Nauunawaan Mo si Pablo? (3/6) | Tagalog Christian Movie "Masasakit na Alaala"

Mga Seleksyon ng Tampok na Pelikula   776  

Panimula

Talaga bang Nauunawaan Mo si Pablo? (3/6) | Tagalog Christian Movie "Masasakit na Alaala"

Sa loob ng dalawang libong taon, naging huwaran si Pablo na dapat sundan ng lahat ng nananalig sa Panginoon. Pero talaga bang nauunawaan natin si Pablo? Talaga bang alam natin ang tagong katotohanan ng pagpapakahirap ni Pablo para sa Panginoon? Ano ang likas na pagkatao ni Pablo, at ano ang kanyang kakanyahan? Ipapaunawa sa atin ng maikling videong ito ang tunay na Pablo!


Rekomendasyon:

Best Tagalog Christian Movie | "Masasakit na Alaala" The Repentance of a Christian (Tagalog Dubbed)


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. alagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.