Tagalog Christian Testimony Video | "Hindi Ako Mapipigil ng mga Paghihirap sa Aking Tungkulin"

Oktubre 14, 2021

Nang mapili ang bida na maging isang lider ng iglesia, nagsimula ang CCP ng isang kampanya ng malawakang mga pang-aaresto ng mga miyembro ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Nag-alala siya dahil dito at hinangad niyang kumawala sa kanyang mga tungkulin. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Makapangyarihang Diyos, napagtanto niya kung gaano siya kamakasarili at kawalang pananalig sa Diyos kaya nanalangin siya sa Diyos, nagsisi at tinanggap ang Kanyang atas. Kalaunan, nang masundan ng mga pulis ang isang sister, kailangang maialis agad ang mga aklat ng salita ng Diyos na naiwan sa bahay niya. Nahaharap sa gawaing ito, muling nag-atubili ang bida. Paano niya hinanap ang katotohanan at kalaunan ay naisagawa ang katotohanan at tumayong saksi? Para malaman, mangyaring panoorin ang video na ito: Hindi Ako Mapipigil ng mga Paghihirap sa Aking Tungkulin.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger