Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Christian Testimony Video "Natagpuan Ko Na ang Landas Tungo sa Kaharian ng Langit" Tagalog SubtitlesChristian Testimony Video "Natagpuan Ko Na ang Landas Tungo sa Kaharian ng Langit" Tagalog Subtitles Christian Testimony Video | "Ang Pagsubok Kong Ito" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Ang Pagsubok Kong Ito" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Walang Hanggang Pagdurusa" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Walang Hanggang Pagdurusa" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Ang Hiwaga ng Mga Pangalan ng Diyos" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Ang Hiwaga ng Mga Pangalan ng Diyos" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Paalam, Pangarap Kong Maging Sikat na Artista" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Paalam, Pangarap Kong Maging Sikat na Artista" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Pagbabalik sa Tamang Daan" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Pagbabalik sa Tamang Daan" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Nakilala Ko Ang Aking Sarili Dahil sa Mga Salita ng Diyos"Christian Testimony Video | "Nakilala Ko Ang Aking Sarili Dahil sa Mga Salita ng Diyos" Christian Testimony Video | "Pagiging Tapat sa Aking Tungkulin" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Pagiging Tapat sa Aking Tungkulin" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Magkasama Kaming Muli ng Panginoon" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Magkasama Kaming Muli ng Panginoon" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Mga Tanikala ng Kasikatan at Kasakiman" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Mga Tanikala ng Kasikatan at Kasakiman" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Mga Gantimpala ng Pagganap sa Tungkulin" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Mga Gantimpala ng Pagganap sa Tungkulin" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Nauuna ang Kayabangan Bago ang Pagbagsak" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Nauuna ang Kayabangan Bago ang Pagbagsak" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Paglaya Mula sa Tanikala ng Pagkakagapos" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Paglaya Mula sa Tanikala ng Pagkakagapos" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Ang Pagsasabuhay ng Kaunting Kawangis ng Tao ay Tunay na Dakila"Christian Testimony Video | "Ang Pagsasabuhay ng Kaunting Kawangis ng Tao ay Tunay na Dakila" Tagalog Christian Testimony Video | Pagkatapos ng mga kasinungalinganTagalog Christian Testimony Video | Pagkatapos ng mga kasinungalingan Christian Testimony Video | Pagtakas sa Pangil ng KamatayanChristian Testimony Video | Pagtakas sa Pangil ng Kamatayan Christian Testimony Video | "Sino'ng May Sabing Hindi Mababago ang isang Mapagmataas na Disposisyon"Christian Testimony Video | "Sino'ng May Sabing Hindi Mababago ang isang Mapagmataas na Disposisyon" Tagalog Christian Testimony Video | "Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos"Tagalog Christian Testimony Video | "Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos" Christian Testimony Video | "Paano Dapat Pahalagahan ng Isang tao ang Kanyang Tungkulin"Christian Testimony Video | "Paano Dapat Pahalagahan ng Isang tao ang Kanyang Tungkulin" Christian Testimony Video | "Ang Pagsisisi ng Isang Opisyal" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Ang Pagsisisi ng Isang Opisyal" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Isang Espirituwal na Labanan"Christian Testimony Video | "Isang Espirituwal na Labanan" Christian Testimony Video | "Ang Paglaya ng Puso"Christian Testimony Video | "Ang Paglaya ng Puso" Christian Testimony Video | "Ang Pangarap Kong Maging Isang Direktor" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Ang Pangarap Kong Maging Isang Direktor" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang"Christian Testimony Video | "Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang" Christian Testimony Video | "Pagkalag sa mga Taling Gumagapos" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Pagkalag sa mga Taling Gumagapos" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Paalam, Mapagpasaya ng Mga Tao!" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Paalam, Mapagpasaya ng Mga Tao!" (Tagalog Subtitles) Christian Testimony Video | "Pagbangon sa harap ng Kabiguan" (Tagalog Subtitles)Christian Testimony Video | "Pagbangon sa harap ng Kabiguan" (Tagalog Subtitles) Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy"Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" Tagalog Christian Movie 2019 | "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" Only the Honest Can Enter God's KingdomTagalog Christian Movie 2019 | "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" Only the Honest Can Enter God's Kingdom Tagalog Full Christian Movie "Mabuting Tao Ako!"Tagalog Full Christian Movie "Mabuting Tao Ako!" Tagalog Christian Movie | "Kaligtasan" | Have You Truly Been Saved?Tagalog Christian Movie | "Kaligtasan" | Have You Truly Been Saved?

Christian Testimony Video | "Pagbabalik sa Tamang Daan" (Tagalog Subtitles)

Buhay sa Iglesia   0  

Panimula

Christian Testimony Video | "Pagbabalik sa Tamang Daan" (Tagalog Subtitles)

Si Chen Guang ay isang lider ng iglesia. Para matamo ang pagsang-ayon at pagpapahalaga ng kanyang mga lider, katrabaho at kapatid, walang kapaguran niyang inukol ang sarili sa paggawa ng gawain ng iglesia at sa pagsuporta at pagtulong sa kanyang mga kapatid. Nagbunga ng ilang resulta ang kanyang mga pagsisikap at, nang hindi namamalayan, nagsimula siyang magpasikat at sumubok na mapansin kapag nangangaral sa mga pagtitipon. Dahil dito, tumaas ang tingin sa kanya at tiningala siya ng ilan sa mga bagong saling kapatid, bagaman hindi niya batid na maling landas na pala ang sinimulan niyang tahakin. Nagpatuloy ito hanggang isang araw ay sobrang higpit na pinakitunguhan si Chen Guang ng katrabaho niya, at noon lang niya sinimulang pagnilayan ang kanyang sarili…. Paano niya magagawang mapagtanto sa wakas na maling landas ang tinatahak niya at makabalik sa tamang daan? Anong wastong landas ng pagsasagawa ang matutuklasan niya?

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos