"Yaong mga Nagmamahal sa Katotohanan ay May Landas Pasulong" | Sipi 570

"Yaong mga Nagmamahal sa Katotohanan ay May Landas Pasulong" | Sipi 570

0 |Nobyembre 17, 2020

Ang layunin ng malinaw na pagbabahagi tungkol sa katotohanan ay bigyang-kakayahan ang mga tao na isagawa ang katotohanan at baguhin ang kanilang mga disposisyon; hindi lamang para ipaunawa iyon sa kanila. Kung nauunawaan mo ang katotohanan ngunit hindi mo ito isinasagawa, mawawalan na ng anumang kabuluhan ang pagbabahagi tungkol dito at ang iyong pag-unawa rito. Kung nauunawaan mo ang katotohanan ngunit hindi ito isinasagawa, mawawala sa iyo ang pagkakataong matamo ito, gayundin ang anumang pagkakataong maligtas. Kung naisasagawa mo ang katotohanang nauunawaan mo, magtatamo ka ng mas marami at mas malalalim na katotohanan; makakamit mo ang pagliligtas ng Diyos, gayundin ang kaliwanagan, pagpapalinaw, at patnubay ng Banal na Espiritu. Marami ang nakapagrereklamo lamang na hindi sila nililiwanagan ng Banal na Espiritu kailanman, nang hindi natatanto na sadyang hindi nila isinasagawa ang katotohanan. Samakatuwid, hindi magiging normal ang kanilang mga kalagayan, ni hindi nila mauunawaan ang kalooban ng Diyos kailanman.

Sinasabi ng ilang tao na hindi malulutas ng pagsasagawa ng katotohanan ang kanilang mga problema. Naniniwala ang iba na hindi lubos na malulutas ng katotohanan ang tiwaling disposisyon ng isang tao. Ang katunayan ay na maaaring malutas ang lahat ng problema ng mga tao; ang susi ay kung makakakilos sila alinsunod sa katotohanan o hindi. Ang mga kamaliang kasalukuyang nagpapahirap sa inyo ay hindi kanser o mga sakit na hindi mapagaling. Kung maisasagawa ninyo ang katotohanan, maaaring baguhing lahat ang mga kamaliang iyon, depende sa kung makakakilos ka alinsunod sa katotohanan. Kung tumatahak ka sa landas ng patuloy na pagtataguyod ng katotohanan, magiging matagumpay ka; gayunman, kung ikaw ay nasa maling landas, mapapahamak ka. Halimbawa, ginagawa ng ilang tao ang kanilang gawain nang hindi iniisip kailanman kung paano nila magagawa ang mga bagay-bagay sa isang paraan na nakakabuti sa gawain ng tahanan ng Diyos o kung ang kanilang mga pamamaraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ay naaayon sa kalooban ng Diyos; dahil dito, marami silang ginagawa na kinamumuhian Niya. Kung kikilos sila ayon sa katotohanan sa lahat ng kanilang ginawa, hindi ba sila kung gayon magiging mga tao na ang buhay ay naaayon sa puso ng Diyos? Alam ng ilang tao ang katotohanan ngunit hindi ito isinasagawa, naniniwala na ang katotohanan ay isang bagay lamang at wala nang iba. Naniniwala sila na hindi nito malilinis ang sarili nilang kalooban at malulutas ang kanilang katiwalian. Hindi ba katawa-tawa ang ganitong klaseng tao? Hindi ba kakatwa ang ganitong mga tao? Iniisip ba nilang matatalino sila? Kung kumikilos ang mga tao ayon sa katotohanan, magbabago ang kanilang mga tiwaling disposisyon; gayunman, kung ibabatay nila ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos sa kanilang natural na personalidad, walang sinuman sa kanila ang magtatagumpay sa pagbabago ng kanilang mga disposisyon. Nagiging abala ang ilang tao sa sarili nilang mga alalahanin sa buong maghapon, samantalang bigo silang siyasatin o isagawa ang katotohanang madaling makuha. Lubhang kakatwa ang ganitong paraan ng pagsasagawa; likas na nagdurusa ang gayong mga tao, dahil mayroon silang mga pagpapala ngunit hindi sila nasisiyahan sa mga iyon! Naroon ang landas pasulong; ang kailangan mo lamang gawin ay isagawa iyon. Kung napagpasiyahan mong isagawa ang katotohanan, maaaring magbago ang iyong mga kahinaan at nakamamatay na mga pagkakamali. Gayunman, dapat kang maging maingat at mahinahon palagi at magdanas ng iba pang mga paghihirap. Ang paniniwala sa Diyos ay nangangailangan ng kahinahunan. Maaari ka bang maniwala sa Diyos nang maayos kung ang kinakandili mo ay gayong kaswal na pagkilos?

Hinango mula sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Ipakita ang iba pa
Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

I-share

Kanselahin