Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Tagalog Bible Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" | God Is the Life Supply for MeTagalog Bible Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" | God Is the Life Supply for Me Tagalog Christian Movie | "Kumakatok sa Pintuan" God Knocks at the Door of My Heart (Tagalog Dubbed)Tagalog Christian Movie | "Kumakatok sa Pintuan" God Knocks at the Door of My Heart (Tagalog Dubbed) Christian Movie | "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" | Welcome the Return of Lord JesusChristian Movie | "Umabot sa Huling Tren Caught the Last Train" | Welcome the Return of Lord Jesus Tagalog Christian Movie "Mapalad ang Mapagpakumbaba" | The Lord Has Come BackTagalog Christian Movie "Mapalad ang Mapagpakumbaba" | The Lord Has Come Back Tagalog Christian Movie | "Nanganganib na Pagdala" (Tagalog Dubbed)Tagalog Christian Movie | "Nanganganib na Pagdala" (Tagalog Dubbed) Tagalog Gospel Movie 2018 | "Pagkamulat" | The Call of God's Love (Tagalog Dubbed)Tagalog Gospel Movie 2018 | "Pagkamulat" | The Call of God's Love (Tagalog Dubbed) Latest Christian Full Movie 2018 "Sino Siya na Nagbalik" Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)Latest Christian Full Movie 2018 "Sino Siya na Nagbalik" Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed) Full Tagalog Christian Movie 2018 | "Awit ng Tagumpay: Isang Oda sa Mananagumpay" (Tagalog Dubbed)Full Tagalog Christian Movie 2018 | "Awit ng Tagumpay: Isang Oda sa Mananagumpay" (Tagalog Dubbed) Best Tagalog Christian Movie | "Masasakit na Alaala" The Repentance of a Christian (Tagalog Dubbed)Best Tagalog Christian Movie | "Masasakit na Alaala" The Repentance of a Christian (Tagalog Dubbed) Tagalog Christian Movie | Revealing the Mystery of God's Name | "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!"Tagalog Christian Movie | Revealing the Mystery of God's Name | "Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?!" Full Tagalog Christian Movie | "Napakagandang Tinig" The Word of the Holy Spirit to the ChurchesFull Tagalog Christian Movie | "Napakagandang Tinig" The Word of the Holy Spirit to the Churches Best Christian Full Movie HD | Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit (Tagalog dubbed)Best Christian Full Movie HD | Mapanganib Ang Landas Papunta sa Kaharian Ng Langit (Tagalog dubbed) Latest Christian Full Movie HD 2018 | "Pananabik" Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed)Latest Christian Full Movie HD 2018 | "Pananabik" Lord Jesus Has Come Again (Tagalog Dubbed) Christian Full Movie 2018 |  "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" (Tagalog dubbed)Christian Full Movie 2018 | "Kalagin Ang Mga Kadena At Tumakbo!" (Tagalog dubbed) Tagalog Christian Movie 2018 | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong " Lord Jesus Has Come AgainTagalog Christian Movie 2018 | "Ang Hiwaga ng Kabanalan: Ang Karugtong " Lord Jesus Has Come Again Full Tagalog Christian Movie 2018 | “Huwag Kang Makialam” God With Us (Tagalog Dubbed)Full Tagalog Christian Movie 2018 | “Huwag Kang Makialam” God With Us (Tagalog Dubbed) Ang Biblia ba ang Panginoon o Diyos ang Panginoon? "Sino Ang Aking Panginoon"Ang Biblia ba ang Panginoon o Diyos ang Panginoon? "Sino Ang Aking Panginoon" Paghihintay: Sasalubungin ng mga Matatalinong Birhen ang PanginoonPaghihintay: Sasalubungin ng mga Matatalinong Birhen ang Panginoon Kristiyanong Pelikula “Pananalig sa Diyos”Kristiyanong Pelikula “Pananalig sa Diyos” Tagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" | Amazing Grace of GodTagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" | Amazing Grace of God Tagalog Christian Movie 2018 | "Red Re-Education sa Bahay" | God Is My Strength and PowerTagalog Christian Movie 2018 | "Red Re-Education sa Bahay" | God Is My Strength and Power Cristianong Ebanghelyong Pelikula | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa LangitCristianong Ebanghelyong Pelikula | Ang Aking Pinapangarap na Kaharian sa Langit Tagalog Christian Gospel Movie | "Saan Ang Aking Tahanan" (Buong pelikula)Tagalog Christian Gospel Movie | "Saan Ang Aking Tahanan" (Buong pelikula) Tagalog Kristiyanong Pelikula | "Ang Misteryo ng Kabanalan"Tagalog Kristiyanong Pelikula | "Ang Misteryo ng Kabanalan" Tagalog Christian Movie | "Ang Sandali ng Pagbabago" Disclosing the Mystery of the Kingdom of HeavenTagalog Christian Movie | "Ang Sandali ng Pagbabago" Disclosing the Mystery of the Kingdom of Heaven Cristianong Pelikula “Babagsak ang Lungsod” | Pangalawang Pagdating ni JesusCristianong Pelikula “Babagsak ang Lungsod” | Pangalawang Pagdating ni Jesus Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Basagin Ang Sumpa"Tagalog na Cristianong Ebanghelyong Pelikula | "Basagin Ang Sumpa" Ang Biblia at DiyosAng Biblia at Diyos

Cristianong Pelikula “Babagsak ang Lungsod” | Pangalawang Pagdating ni Jesus

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo   2512  

Panimula

Si Cheng Huize ay isang kasamahan sa trabaho sa isang bahay na iglesia sa Tsina. Maraming taon na siyang naniwala sa Panginoon, at nagsikap para sa Panginoon nang may walang-kamatayang kasigasigan. Marami siyang inaakong responsibilidad sa iglesia, at may habag siya sa kanyang mga kapatid. Habang mas lalong nagiging mapanglaw ang kanyang iglesia sa bawat araw na dumadaan, mas dumadalas ang kasamaan sa kanyang iglesia. Masigasig na iminungkahi ng pastor na dapat magtayo ng pagawaan ang iglesia, at inakay ang mga tagasunod sa landas ng kasaganaan, at inakit din sila na sumali sa Tatlong-Sariling Iglesia para makahingi sila ng tulong mula sa Komunistang gobyerno ng Tsina. Nagdulot ito ng matinding debate. Ang pastor ay ipinilit ang kanyang sariling indibidwal na mga interes at hindi nag-alintanang hatiin ang iglesia, inaakay ang mga mananampalataya sa maling landas. Si Cheng Huize at ilang iba pa ay kumapit nang husto sa landas ng Panginoon, at matinding sumalungat sa iglesia na maging pagawaan at pagsali sa Tatlong-Sariling Iglesia. Kahit na ang mga elder sa iglesia ay nagpahayag na sinasalungat nila ito, ginawa lang nila iyon para protektahan ang kanilang sariling katayuan at kabuhayan. Kahit na may mga itinatagong sikreto sa kanilang mga puso ang pastor at mga elder, nakakulong sa patuloy na alitan para sa kanilang sariling kasikatan at pakinabang, nakikipag-away dahil sa inggit, nang nakita nila na karamihan sa mga mabubuting tupa at namumunong tupa sa iglesia ay siniyasat ang Kidlat ng Silanganan at napunta isa-isa sa Makapangyarihang Diyos, nakipagtulungan sila sa Komunistang gobyerno ng Tsina at nakipaglaban para supilin ang Kidlat ng Silanganan, hinahadlangan ang mga mananampalataya para pag-aralan ang Kidlat ng Silanganan, kinukumbinsi ang mga tagasunod na iulat sila sa pulis. Naging halimbawa sila sa pamamagitan ng pag-ulat at pag-aresto sa mga kapatid na nangangaral ng ebanghelyo ng kaharian. Nakita ni Cheng Huize at ng iba na ang pastor at mga elder ay matagal na pahanon nang humiwalay sa landas ng Panginoon, at nawala na ng iglesia ang gawain ng Banal na Espiritu at sumama ito sa pagiging isang relihiyosong lugar na tulad ng Dakilang Babilonia, na isinumpa at kinastigo ng Panginoon. Dahil dito, nagpasya sila na siyasatin ang Kidlat ng Silanganan para hanapin ang pagpapakita at gawain ng Diyos. Matapos ang matitinding debate kasama ang mga mangangaral mula sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, si Cheng Huize at ang iba ay sa wakas nagsimulang makita nang malinaw na ang mga lider ng relihiyosong mundo ay sumasalungat sa Diyos sa diwa, at ang dahilan kung bakit bumagsak ang relihiyosong mundo, palapit nang palapit sa araw-araw na pagkawasak nito: Ang mga pastor at elder ng relihiyosong mundo, kahit na kaya nilang ipaliwanag ang Biblia at kumapit sa Biblia nang may mataas na pagtanaw, ginagawa lang nila iyon para sa katayuan at kabuhayan. Nililito at binibitag nila ang mga tao. Hindi nila itinuturing ang Diyos nang may mataas na paggalang o sumasaksi para sa Kanya, hindi talaga nila naiintindihan ang Diyos. Sa mga huling araw, kapag ang Makapangyarihang Diyos ay nagpakita at ginawa ang Kanyang gawain, sinasalungat nila Siya nang walang kaunting pag-aalinlangan, binabatikos nila ang gawain ng Diyos, kahit sa punto kung saan nakikipagsanib sila sa Komunistang gobyerno ng Tsina para arestuhin ang mga mananampalataya. Sapat na ito para patunayan na taglay nila ang mala-satanas na kalikasan na kinapopootan ang katotohanan at kinapopootan ang Diyos. Mga modernong Fariseo sila, ginagaya ang mga malilinis na tao, mga anticristo na itinatanggi na nagkatawang-tao ang Diyos. Talagang lubusan nang naging balwarte ang relihiyosong mundo para sa mga anticristo na siyang mga kalaban ng Diyos. Tiyak na matatagpuan nila ang mga sumpa at kaparusahan ng Diyos. Sa huli, si Cheng Huize at ang iba ay nakita ang kaibahan ng diwang anticristo ng mga lider ng relihiyosong mundo, at ginabayan ang mga mananampalataya na humiwalay mula sa pagkakalito at kontrol ng mga Fariseo, para tumakas nang walang pag-aalinlangan mula sa Babilonia, ang babagsak na lungsod …


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.