Tagalog Christian Testimony Video | "Isang Kwento ng Pag-uulat ng isang Huwad na Lider"

Enero 10, 2022

Nang matuklasan ng bida na ang lider ng iglesia na si Ms. Li ay mahusay magbalat-kayo sa kanyang mga tungkulin, madalas na nagpapakitang-gilas, at nagsisinungaling at nanlilinlang para umiwas sa kanyang mga responsibilidad kapag may nangyayari, at na hindi talaga siya karapat-dapat maging isang lider, sumulat siya ng isang liham na nagsusumbong ng mga problema tungkol kay Ms. Li. Hindi inaasahan, itataas pa ng puwesto si Ms. Li sa halip na palitan. Ang bida, na ngayo'y litong-lito, ay nais sumulat ng isa pang liham upang isumbong si Ms. Li, pero natatakot siyang mapigilan at maparusahan ni Ms. Li, kaya't naging miserable at gulong-gulo ang kanyang pakiramdam. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, napagtanto niya na nakita niyang nililito at nililinlang ng huwad na lider ang mga kapatid, pero hindi niya pinansin iyon para protektahan ang kanyang sarili. Sa diwa, kinunsinti niya ang masasamang gawa at panggugulo ng huwad na lider, na naging sanhi para labanan niya ang Diyos. Sising-sisi sya at nagdesisyon na ituloy ang pag-uulat sa huwad na lider. Kalaunan, matapos magsiyasat, natukoy ng iglesia na si Ms Li ay isang anticristo at itiniwalag siya, na nagpahintulot para makita ng bida na ang katotohanan ang naghahari sa sambahayan ng Diyos, at pagkatapos no'n ay pinuri niya ang pagiging matuwid ng Diyos.

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger