Tagalog Christian Music Video | "Ang mga Pangako ng Diyos sa Yaong mga Nagawang Perpekto"

Hunyo 6, 2022

I

Yaong balak gawing perpekto ng Diyos ay

tatanggap lahat ng Kanyang biyaya't pamana.

Tinatanggap nila kung ano'ng mayroon at ano ang Diyos,

upang ito'y maging kung ano'ng nasa loob nila.

Mga salita ng Diyos ay pinapanday sa kanila,

upang kaya nilang tanggapin kung ano man ang Diyos,

tanggapin nang eksakto'ng lahat ng ito,

at sa gayo'y naisasabuhay ang katotohanan.

Ganito'ng uri ng tao'ng pineperpekto ng Diyos,

at ganito'ng uri ng tao'ng nakakamit ng Diyos.

Tanging yaong naperpekto'y

karapat-dapat na tumanggap

ng biyayang bigay ng Diyos.

Tanging yaong naperpekto'y

karapat-dapat na tumanggap

ng biyayang bigay ng Diyos,

ng biyayang bigay ng Diyos,

ng biyayang bigay ng Diyos.

II

Makakamit nila'ng buong pag-ibig ng Diyos

at makakakilos ayon sa kalooban Niya sa lahat ng bagay.

Makakamit nila'ng patnubay ng Diyos,

namumuhay sa liwanag Niya't nakakamit ang kaliwanagan Niya.

Isasabuhay nila'ng larawang mahal ng Diyos,

minamahal Siya gaya ni Pedro, 'pinako sa krus para sa Diyos,

karapat-dapat mamatay upang suklian ang pag-ibig Niya,

may katulad na kaluwalhatian gaya ni Pedro.

Mamahalin sila, rerespetuhin ng lahat sa lupa.

Oo, hahangaan sila ng lahat ng tao sa lupa.

Tanging yaong naperpekto'y

karapat-dapat na tumanggap

ng biyayang bigay ng Diyos.

Tanging yaong naperpekto'y

karapat-dapat na tumanggap

ng biyayang bigay ng Diyos.

III

Malalampasan nila ang pang-aalipin ng kamatayan,

'di binibigyan si Satanas ng tsansang gawin ang gawain nito.

Sila'y aangkinin ng Diyos,

at mabubuhay sa loob ng sariwa't masiglang espiritu,

nang may kagalakang lampas sa mga salita,

na para bang nakita na'ng araw ng kaluwalhatian ng Diyos.

Makakamit nila'ng kaluwalhatian kasama ang Diyos,

kahawig ang mga banal na sinisinta Niya.

Sila'y magiging yaong minamahal ng Diyos sa lupa't

'yon ay ang sinisintang anak ng Diyos.

Sila'y magbabagong anyo't aakyat kasama ang Diyos

sa ikatlong langit, na lumalampas sa laman.

Tanging yaong naperpekto'y

karapat-dapat na tumanggap

ng biyayang bigay ng Diyos.

Tanging yaong naperpekto'y

karapat-dapat na tumanggap

ng biyayang bigay ng Diyos,

ng biyayang bigay ng Diyos,

ng biyayang bigay ng Diyos.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger