Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Christian Worship Song | “Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos” (Tagalog Subtitle) 3:08
Maikling Dula | "Ang Totoo Ay Hindi Maaaring Maging Huwad" How to Discern the True Christ and False Christs 20:06
Tagalog Christian Crosstalk | "Isang Anticristo sa Iglesia" 20:30
Tagalog Christian Crosstalk | "May Isang Diyos Lamang" 21:03
Tagalog Crosstalk | "Ang mga Sumasampalataya sa Anak ay May Buhay na Walang Hanggan" 19:32
Tagalog Christian Skit | "Talaga Bang Nagsisi Ka Na?" 24:46
Tagalog Christian Variety Show | "Ang Paglabas sa Biblia" (Crosstalk 2019) 18:11
Maikling Dula | "Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan?" 24:04
Tagalog Gospel Crosstalk | "Mga Fariseo ng mga Huling Araw" 18:22
Tagalog Christian Music Video | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob" 3:38
Tagalog Christian Variety Show | "Nangangarap nang Gising" (Maikling Dula 2019) 28:11
Tagalog Christian Variety Show | Ang mga "Mabuting" Layunin ng Pastor 22:05
Christian Variety Show | Isang Planong "Mangisda" (Crosstalk) True Story Behind Christians' Release 20:13
Christian Variety Show | "Mga Kamera sa Buong Lungsod" (Tagalog Crosstalk 2018) 16:16
Tagalog Christian Crosstalk - "Pagmamatyag" The CCP Uses High Tech to Violate Human Rights 18:25
Tagalog Christian Crosstalk | "Bilangguang Walang Pader" | The CCP's Tracking Service for Christians 20:32
New Filipino Variety Show | "Mga Pakana ng mga Pulis" | The CCP's New Tricks for Persecuting Christians (Skit) 21:59
Tagalog Crosstalk "Sa Pagitan ng isang Bato at Matigas na Lugar" | Carry the Cross and Follow the Lord 16:59