Tagalog Christian Music Video | "Dapat Ninyong Pahalagahan ang Araw ng Kaluwalhatian ng Diyos"

Disyembre 20, 2023

I

'Di pinahahalagahan ng tao'ng pagdating ng Diyos,

ni itinatangi ang araw ng Kanyang l'walhati.

'Di 'kinagagalak na tanggapin Kanyang pagkastigo,

lalong 'di nila handang ibalik sa Kanya ang luwalhati.

Ang lason ng masama ay hindi nila handang iwaksi.

Ang Diyos ay tinatangkang dayain ng tao,

taglay ang masasayang mukha't ngiti tulad ng dati,

wala silang malay sa lalim ng dalamhating sasapit

'pag lumisan sa kanila ang luwalhati ng Diyos.

Wala silang malay 'pag sumapit ang araw ng Diyos,

mas magiging mahirap ito sa kanila kaysa sa panahon ni Noe.

'Di nila alam gaano dumilim ang Israel

nang lumisan dito ang luwalhati ng Diyos.

Sa bukang-liwayway, malilimutan ng tao

kung gaano kahirap lagpasan ang gabi.

Pagkanlong muli ng araw at pagbalik ng dilim,

sila'y muling mananaghoy, mga ngipi'y magngangalit sa karimlan.

II

Nalimot niyo ba nang lumisan luwalhati ng Diyos sa Israel,

kung gaano nagtiis ang mga Israelita?

Panahon na upang makita kaluwalhatian ng Diyos,

panahon na upang ibahagi ang araw ng Kanyang luwalhati.

Mananaghoy ang tao sa dilim

'pag nilisan ng luwalhati ng Diyos ang maruming lupain.

Ngayon ang araw ng luwalhati at gawain ng Diyos,

ito rin ang araw na walang pagdurusa ang tao,

dahil hindi Niya ibabahagi

ang panahon ng hirap at dusa sa kanila.

Nais lamang Niyang ganap na lupigin ang sangkatauhan

at ganap na talunin ang masama sa sangkatauhan.

'Di nila alam gaano dumilim ang Israel

nang lumisan dito ang luwalhati ng Diyos.

Sa bukang-liwayway, malilimutan ng tao

kung gaano kahirap lagpasan ang gabi.

Pagkanlong muli ng araw at pagbalik ng dilim,

sila'y muling mananaghoy, mga ngipi'y magngangalit sa karimlan.

Hango sa Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Ang Kahulugan ng Maging Isang Tunay na Tao

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

Iba pang mga Uri ng Video

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger