Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

“Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance 0:44
"Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" | Pinahabang Preview 1:29
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/3) Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Kapalaran ng Bawat Bansa at Lahat ng Tao 26:47
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/3) Isang Talaan ng Gawain ng Diyos sa Paglikha ng Mundo at Pamumuno at Pagtubos sa Sangkatauhan 33:03
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/3) Ang Diyos ang May Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay sa Sansinukob 26:39
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 15/15) Ang Pamamahala ng Diyos na Palaging Sumusulong 4:41
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 14/15) Ang Pag-angat ng Estados Unidos at ang Misyon Nito 9:01
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 13/15) Ang Pag-angat ng Imperyong Briton na Nagtutulak sa Pag-unlad ng Sangkatauhan 5:27
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 12/15) Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma 8:21
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 11/15) Ang Pagtatapon sa mga Judio sa Ibang Bansa at ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian sa Langit 3:21
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 10/15) Pagparito ng Diyos sa Lupa at Pagiging Handog sa Kasalanan 6:54
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 9/15) Pangako ng Diyos sa mga Israelita 2:31
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 8/15) Ibinibigay ng Diyos ang Kautusan 4:46
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 7/15) Ginagabayan ng Diyos ang mga Israelita Palabas ng Egipto 4:39
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 6/15) Pagwasak ng Diyos sa Sodoma at Gomorra 2:24
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 5/15) Ang Pagwasak ng Diyos sa Daigdig sa Isang Bah 4:23
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 4/15) Paglikha ng Diyos sa Mundo 5:25
Tagalog Christian Musical Documentary | "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/15) Diyos na Naghahari sa Simula at sa Hinaharap ng Sangkatauhan 9:34