Ang Salita ng Diyos | "Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula: Kabanata 35"

Hulyo 13, 2021

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring kontakin kami.

Recommended:

Ang mga Sermon ni Cristo sa Iglesia

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVvOdwHZxjEIT5kK4dlWqG9uKMrgVjqpD

Ang Paraan para Makilala ang Diyos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVvOdwHZxjEIs3AIWoZi1kpF60p18yzzg

Paalala: Ang lahat ng video sa channel na ito ay mapapanood nang walang bayad. Partikular na ipinagbabawal sa sinumang indibiduwal o grupo ang pag-a-upload, pagbago, pagbaluktot, o paghalaw ng anumang video sa Youtube channel ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos nang walang pahintulot. Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay may karapatang gumawa ng kahit anong at lahat ng legal na kalutasan sa anumang paglabag sa mga kondisyong ito. Mangyaring kontakin kami nang maaga para sa mga kahilingang ipalaganap ang mga ito sa publiko.

Maaari ninyong i-download ang app ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Mga Hotline ng Ebanghelyo: +63-910-703-2766 (Smart) +63-966-991-8518 (Globe)

#SalitaNgDiyos #AngSalitaNgDiyos #MakapangyarihangDiyos

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger