Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Christian Music Video | "Maghandog ng Pag-ibig sa Diyos" (Tagalog Subtitle)

Serye ng mga Music Video   1244  

Panimula

Christian Music Video | "Maghandog ng Pag-ibig sa Diyos" (Tagalog Subtitle)


Diyos nagkatawang-tao upang mamuhay sa gitna natin.

Sa kababaa't kahihiyan, inalay sa'tin kaligtasan.

Nguni't 'di ko S'ya kilala o naunawaan, panay karaingan.

Anong dalamhati ng puso N'ya sa pagrebelde ko't paglaban!

Mahal na Makapangyarihang Diyos, sala ko'y nilimot Mo na.

Natiis Mo na lahat ng pagkarebelde ko

nguni't biyaya muli'y alay.

Batid na itinataas Mo, ako'y puno ng kahihiyan.

Lubhang 'di 'ko karapat-dapat sa'Yong pagmamahal!


Mahal na Makapangyarihang Diyos, naririnig Kita.

Mga salita Mo'y tangan ko, luha'y agos sa mukha.

Bawa't salita'y ramdam sa puso, pinalalapit ako sa'Yo.

Napalaya sa di-paggawa, ngayo'y susunod na 'ko sa'Yo.

Ngayon mata'y bukas na, puno ng pagsisisi ang puso.

Handang muling maisilang at isabuhay ang nais Mo.

Iibigin Kita, iaalay buong pagkatao sa'Yo.

Patotoo ko'y malakas upang maaliw 'Yong puso.

Ginising ng pag-ibig Mo, tutuparin ko'ng tungkulin ko.

Tapat hanggang wakas, lilingapin ko ang nais Mo.

Iibigin Kita, iaalay buong pagkatao sa'Yo.

Patotoo ko'y malakas upang maaliw 'Yong puso.

Patotoo ko'y malakas upang maaliw 'Yong puso.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin


Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga't nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.


Espesyal na pahayag: Ginawa ang video production na ito bilang isang proyektong hindi pangkalakal ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang mga aktor na lumilitaw sa produksyong ito ay gumaganap sa isang hindi pangkalakal na basehan, at hindi binayaran sa anumang paraan. Hindi maaaring ipamahagi ang video na ito bilang pangkalakal sa anumang ikatlong partido, at umaasa kaming ibabahagi at ikakalat ito ng lahat nang walang bayad. Kapag ipinamahagi ninyo ito, mangyaring tandaan ang pinagmulan. Nang walang pahintulot ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, walang organisasyon, panlipunang grupo, o indibidwal ang maaaring pakialaman o katawanan nang mali ang mga nilalaman ng video na ito.

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos