Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 179"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 179 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 173"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 173 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 158"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 158 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 157"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 157 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 183"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 183 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 199"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 199 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 189"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 189 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 186"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 186 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 171"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 171 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 116"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 116 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 167"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 167 "Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao" | Sipi 175"Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao" | Sipi 175 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 149"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 149 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 170"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 170 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 195"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 195 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 180"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IX" | Sipi 180 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 178"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 178 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 163"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 163 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 131"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 131 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 197"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi X" | Sipi 197 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 176"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 176 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 174"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 174 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 169"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 169 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 168"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 168 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 152"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 152 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 151"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 151 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 144"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 144 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 130"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 130 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 129"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 129 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 111"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 111 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 110"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 110 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 164"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 164 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 156"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 156 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 150"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 150 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 118"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 118 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 104"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 104 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 102"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 102 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 166"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VII" | Sipi 166 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 146"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 146 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 143"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 143 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 124"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 124 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 132"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 132 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 161"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 161 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 125"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 125 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 153"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 153 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 80"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 80 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 172"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII" | Sipi 172 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 162"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 162 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 155"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 155 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 154"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 154 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 121"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 121 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 140"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 140 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 114"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 114 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 165"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VI" | Sipi 165 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 139"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 139 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 100"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 100 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 145"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 145 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 142"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 142 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 141"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi IV" | Sipi 141 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 137"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 137 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 127"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 127 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 122"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 122 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 123"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 123 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 135"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 135 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 96"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 96 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 93"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 93 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 92"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 92 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 136"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 136 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 134"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 134 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 126"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 126 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 117"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 117 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 115"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 115 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 107"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 107 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 133"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III" | Sipi 133 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 113"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 113 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 106"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 106 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 105"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 105 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 101"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 101 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 90"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 90 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 87"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 87 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 77"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 77 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 23"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 23 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 72"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 72 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 35"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 35 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 108"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 108 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 54"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 54 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 95"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 95 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 78"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 78 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 60"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 60 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 98"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 98 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 103"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 103 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 71"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 71 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 81"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 81 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 82"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 82 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 75"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 75 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 99"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 99 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 94"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 94 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 109"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II" | Sipi 109 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 79"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 79 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 89"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 89 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 61"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 61 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 67"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 67 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 74"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 74 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 86"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 86 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 83"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 83 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 88"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 88 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 91"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 91 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 53"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 53 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 63"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 63 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 42"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 42 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 55"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 55 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 50"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 50 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 32"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 32 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 84"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 84 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 76"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 76 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 68"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 68 "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 85"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi I" | Sipi 85 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 62"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 62 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 65"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 65 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 66"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 66 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 70"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 70 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 48"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 48 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 56"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 56 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 34"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 34 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 37"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 37 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 43"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 43 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 28"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 28 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 41"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 41 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 44"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 44 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 11"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 11 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 58"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 58 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 31"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 31 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 69"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 69 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 46"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 46 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 51"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 51 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 30"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 30 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 29"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 29 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 47"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 47 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 64"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III" | Sipi 64 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 39"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 39 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 49"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 49 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 20"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 20 "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 5"Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 5 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 59"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 59 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 45"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 45 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 33"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 33 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 38"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 38 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 52"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 52 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 36"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 36 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 57"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 57 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 40"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo II" | Sipi 40 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 6"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 6 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 27"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 27 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 26"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 26 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 19"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 19 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 9"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 9 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 17"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 17 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 18"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 18 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 12"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 12 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 22"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 22 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 21"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 21 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 10"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 10 "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 3"Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 3 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 25"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 25 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 15"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 15 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 14"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 14 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 13"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 13 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 8"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 8 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 7"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 7 "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 4"Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 4 "Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 16"Paano Malalaman ang Disposisyon ng Diyos at ang mga Resultang Makakamtan ng Kanyang Gawain" | Sipi 16 "Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 24"Ang Gawain ng Diyos, ang Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo I" | Sipi 24 "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 2"Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 2 "Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 1"Pagkilala sa Diyos ang Landas tungo sa Pagkakaroon ng Takot sa Diyos at Pag-iwas sa Kasamaan" | Sipi 1

"Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V" | Sipi 149

Araw-araw na mga Salita ng Diyos   0  

Panimula

Paano Ginagamit ni Satanas ang Tradisyonal na Kultura upang Itiwali ang Tao

Mayroon bang mga bagay na itinuturing na bahagi ng trasidyunal na kultura? (Oo.) Ano ang kahulugan ng tradisyunal na kulturang ito? (Ito ay ipinasa mula sa mga ninuno.) Ito ay ipinamana ng mga ninuno, ito ay isang aspeto. Ang mga pamilya, mga katutubong grupo, at kahit ang lahi ng tao at nagpamana ng kanilang mga pamamaraan ng pamumuhay mula noong una, o nagpamana sila ng mga kaugalian, mga kasabihan, at mga batas, na naitanim na sa kaisipan ng mga tao. Ano ang ginagawa ng mga tao sa mga bagay na ito? Itinuturing ang mga ito ng mga tao na hindi maaaring mawala sa kanilang buhay. Tinatanggap nila ang mga bagay na ito at itinuturing ang mga ito na mga batas at buhay na dapat sundin, at lagi silang walang kusa na baguhin o pabayaan ang mga bagay na ito dahil ang mga ito ay ipinamana ng kanilang mga ninuno. Mayroong iba pang mga aspeto ng tradisyunal na kultura, kagaya ng ipinamana ni Confucius o Mencius, o ang mga bagay na itinuro sa mga tao ng Taoismo at Confucianismong Tsino na siyang naging bahagi ng bawat tao hanggang sa kaibuturan ng kanilang buto. Hindi ba ito tama? (Oo.) Ano ang saklaw ng tradisyunal na kulturang ito? Kasama na rito ang mga bakasyon na ipinagdiriwang ng mga tao? Halimbawa, mula sa tuktok ay mayroong Pagdiriwang ng Tagsibol, ang Kapistahan ng mga Parol, Araw ng Paglilinis ng Puntod, ang Pista ng Bangkang Dragon, at mayroong pang Pandaigdigang Araw ng Manggagawa, Araw ng mga Bata, Pagdiriwang ng Kalagitnaan ng Taglagas, at Pambansang Araw. Ang ilang mga pamilya ay nagdiriwang pa nga ng ibang mga bakasyon, o nagdiriwang kapag ang mga nakatatanda ay dumating na ng isang tiyak na edad, o kapag ang mga bata ay nakaabot na ng 1 buwan at kapag sila ay 100-araw na gulang na. Ang lahat ng mga ito ay tradisyunal na mga bakasyon. Hindi ba ang mga kaligiran ng mga bakasyong ito ay nagtataglay ng tradisyunal na kultura? Ano ang kaibuturan ng tradisyunal na kultura? Mayroon ba itong kaugnayan tungkol sa pagsamba sa Diyos? Mayroon ba itong kinalaman tungkol sa pagsasabi sa mga tao upang isagawa ang katotohanan? (Hindi.) Mayroon bang anumang mga bakasyon para sa mga tao upang mag-alay ng sakripisyo sa Diyos, pumunta sa altar ng Diyos at tanggapin ang Kanyang salita? Mayroon bang ganitong mga bakasyon? (Wala.) Ano ang ginagawa ng mga tao sa lahat ng mga bakasyong ito? (Sinasamba si Satanas. Kumakain, umiinom, at mga gawaing pampalibangan.) Sa modernong panahon, ang mga ito ay nakikitang mga okasyon para sa pagkain, pag-inom, at kasiyahan. Kung gayon, ano ang pinagmumulan sa likod ng tradisyunal na kultura? Kanino nanggaling ang tradisyunal na kultura? (Kay Satanas.) Ito ay mula kay Satanas. Sa kaligiran ng mga tradisyunal na bakasyong ito, itinatanim ni Satanas ang mga bagay sa tao, ano ang mga bagay na ito? Ang pagsisigurado na natatandaan ng mga tao ang kanilang mga ninuno, ito ba ay isa sa mga ito? Halimbawa, sa Araw ng Paglilinis ng Puntod, naglilinis ang mga tao ng mga nitso at nagbibigay ng mga alay ng sakripisyo sa kanilang mga ninuno. Kaya naman hindi nalilimutan ng mga tao ang kanilang mga ninuno, tama? Dagdag pa rito, sinisugurado ni Satanas na naaalala ng mga tao na maging makabayan, gaya ng ginagawa sa Pista ng Bangkang Dragon. Ano naman ang sa Pagdiriwang ng Kalagitnaan ng Taglagas? (Mga muling pagsasama-sama ng pamilya.) Ano ang kaligiran ng mga pagsasama-sama ng pamilya? Ano ang dahilan para dito? (Upang unahin ang pamilya, at mga emosyon.) Upang makisalamuha at makipag-ugnayan nang emosyonal, tama? Mangyari pa syempre, maging ito ay pagdiriwang ng Bisperas ng Bagong Taong Lunar o ng Kapistahan ng mga Parol, mayroong maraming mga paraan ng paglalarawan ng mga dahilan sa kaligiran nito. Gayunpaman, inilalarawan ng isa ang dahilan sa likod ng mga ito, ang bawat isa ay ang paraan ni Satanas ng pagtatanim ng pilosopiya nito at ng pag-iisip nito sa mga tao, upang lumayo sila sa Diyos at hindi na alam kung mayroon bang Diyos, at upang mag-alay sila ng sakripisyo sa kanilang mga ninuno o kaya naman ay kay Satanas, o dahil ito lamang ay isang dahilan para kumain, uminom, at magsaya para sa kapakanan ng laman. Dahil ang bawat isa sa mga bakasyong ito ay ipinagdiriwang, ang mga kaisipan at ideya ni Satanas ay nakatanim nang malalim sa isip ng mga tao at hindi nila alam ang tungkol dito. Kapag dumating ang mga tao ng kalagitnaang edad o mas matanda pa, ang mga bagay na ito, ang mga kaisipang ito at ang mga pananaw ni Satanas ay nakaugat na nang malalim sa kanilang mga puso. Higit pa rito, ginagawa ng mga tao ang kanilang lahat upang maibahagi ang mga ideyang ito, maging tama man ito o mali, papunta sa susunod na henerasyon nang walang pasubali. Hindi ba tama ito? (Oo.) Kung gayon, paanong ginagawang tiwali ang mga tao ng tradisyunal na kultura at ang mga bakasyong ito? (Nakukulong ang mga tao at napipigilan ng mga batas ng mga tradisyong ito sa puntong wala na silang oras o enerhiya na sumpungan ang Diyos.) Ito ay isang aspeto. Halimbawa, nagdiriwang ang lahat kapag Bagong Taong Lunar, kung hindi, makakaramdam ka ba ng pagkalungkot? Hindi mo ba naramdamang, “Aiya, hindi ako nagdiwang ng Bagong Taon. Ngayong araw ng Bagong Taong Lunar ay hindi kanais-nais, at hindi ito ipinagdiwang; ang buong taong bang ito ay hindi magiging maganda”? Madali ka bang magkakasakit? (Oo.) At medyo takot, tama? Mayroon pa ngang ilang mga tao na hindi gumawa ng mga sakripisyo sa kanilang mga ninuno sa loob ng ilang taon at bigla silang nagkaroon ng pangarap kung saan ang isang namatay nang tao ay humihingi sa kanila ng salapi, ano ang mararamdaman nila sa kanilang kalooban? “Gaano kalungkot na ang namayapang taong ito ay nangangailangan ng salapi para gastusin! Magsusunog ako ng kaunting perang papel para sa kanila, at kapag hindi ko ginawa, hindi iyon magiging tama. Tayong mga nabubuhay na tao ay maaaring mapasok sa ilang kaguluhan kapag hindi ako nagsunog ng kaunting perang papel, sino ang makapagsasabi kung kalian aatake ang trahedya?” Palagi silang magkakaroon ng ganitong maliit na ulap ng takot at pangamba sa kanilang mga puso. Kung gayon, sino ang nagbibigay sa kanila ng pangambang ito? (Si Satanas.) Dinadala ito ni Satanas. Hindi ba ito ang isa sa mga paraan na ginagawang tiwali ni Satanas ang tao? Gumagamit ito ng iba’t ibang mga pamamaraan at dahilan upang kontrolin ka, upang takutin ka, at upang sakalin ka, sa puntong mahuhulog ka sa isang kalituhan at padadaig at magpasailalim dito; ito ay kung paano itiwali ni Satanas ang tao. Kadalasan, kapag ang mga tao ay mahina o kapag hindi sila lubusang may kamalayan sa sitwasyon, maaari silang gumawa ng isang bagay na hindi sinasadya sa isang paraang mangmang, iyon ay, walang malay silang mahuhulog sa ilalim ng pagkahawak ni Satanas at maaari rin silang gumawa ng isang bagay na hindi nila sinasadya at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang paraan na giinagwang tiwali ni Satanas ang mga tao. Mayroon pa ngang ilang mga tao na tumatanggi na ngayong makiisa sa mga malalim nang mga tradisyunal na kultura at hindi nila basta maisuko ang mga ito. Ito ay lalo na kapag sila ay nanghihina at walang kibo na nais nilang ipagdiwang ang mga uri ng mga bakasyong ito at nais nilang makadaupang-palad si Satanas at pasayahing muli si Satanas, kung saan maaari rin nilang aliwin nang palihim ang kanilang mga sarili. Hindi ba ito ang nangyayari? (Oo.) Ano ang kaligiran ng mga tradisyunal na kulturang ito? Hinihila ba ng itim na kamay ni Satanas ang mga tali sa likod ng mga pangyayari? Ang masamang kalikasan ba ni Satanas ay nagmamanipula at kumokontrol ng mga bagay? Kinokontrol ba ni Satanas ang lahat ng mga bagay na ito? (Oo.) Kapag naninirahan ang mga tao sa isang tradisyunal na kultura at nagdiriwang ng mga tradisyunal na mga bakasyon, maari ba nating sabihin na ito ay isang kapaligirang kung saan sila ay nililinlang at ginagawang tiwali ni Satanas? Hindi ba sila masaya na ginagawa silang tiwali ni Satanas? Hindi ba ito ang paraan nito? (Oo.) Ito ay isang bagay na kinikilala nating lahat, tama? At isang bagay na alam nating lahat.

Hinango mula sa “Ang Diyos Mismo, ang Natatangi V”

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos