Tagalog Christian Testimony Video | "Pagkalas sa mga Buhol ng Puso"

Oktubre 8, 2021

Ginagawa ng pangunahing tauhan ang tungkulin ng pangangaral ng ebanghelyo, at nang si Sister Wang, ang diyakono ng gawaing pang-ebanghelyo, ay nakakita ng ilang problema sa kanya ay sinabi ‘yon nang deretsahan, pakiramdam niya ay napakasama ng itsura niya sa harap ng iba. Nagkaroon siya ng sama ng loob kay Sister Wang. Hindi lang siya hindi nakikinig kay Sister Wang, kundi kinakalat niya rin ang kanyang mga reklamo at maling akala tungkol kay Sister Wang sa mga kapatid. Bilang resulta, nagsimulang iwasan ng ilan sa kanila si Sister Wang at dumanas ng pagkalugi ang gawaing pang-ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, napagtanto niya na ang nilalantad niya sa pagtanggi sa paalala at tulong ni Sister Wang at pag-atake at pag-itsipuwera niya rito ay isang mabangis na disposisyon. Labis ang kanyang pagsisisi at nanalangin siya sa Diyos at nagsisi. Matapos ‘yon, nagtapat siya kay Sister Wang sa pagbabahagi, at ang mga buhol na tumatali sa kanyang puso ay nakalas din sa wakas.

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger