Ang Salita ng Diyos | "Mga Pagbigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob Ang Ikalabing-anim na Pagbigkas"

535 |Hulyo 20, 2021

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin