Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Christian Music Video | Diyos Lamang ang May Landas ng BuhayChristian Music Video | Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay Ang Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Pineperpekto ang Tao Gamit ang mga SalitaAng Diyos na Nagkatawang-tao sa mga Huling Araw ay Pineperpekto ang Tao Gamit ang mga Salita Christian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay (Tagalog Subtitles)Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Pagpapahayag ng Puwersa ng Buhay ng Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Walang Taong Makakagawa ng Gawain ng Diyos para sa Kanya (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Walang Taong Makakagawa ng Gawain ng Diyos para sa Kanya (Tagalog Subtitles) Hinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling ArawHinahatulan at Pineperpekto ng Diyos ang Tao Gamit ang Kanyang mga Salita sa mga Huling Araw Christian Music Video | Mapalad Yaong Tunay na Gumugugol Para sa Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Mapalad Yaong Tunay na Gumugugol Para sa Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng KaharianChristian Music Video | Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian Christian Music Video | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Taos na Damdamin ng Lumikha para sa Sangkatauhan (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Lahat ay Magagawa sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Tagalog Subtitles)Christian Music Video | Lahat ay Magagawa sa Pamamagitan ng Salita ng Diyos (Tagalog Subtitles) Christian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng SangkatauhanChristian Music Video | Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan Christian Music Video | Kasingsimple ba ng Sinasabi Mo ang Diyos?Christian Music Video | Kasingsimple ba ng Sinasabi Mo ang Diyos? Christian Music Video | Lahat ng Problema ay Malulutas sa Pagsisikap na Matamo ang KatotohananChristian Music Video | Lahat ng Problema ay Malulutas sa Pagsisikap na Matamo ang Katotohanan Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Paghihimagsik ng Tao Ang Pumupukaw sa Galit ng DiyosIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Paghihimagsik ng Tao Ang Pumupukaw sa Galit ng Diyos Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Dapat Itaguyod ng mga KabataanIsang Himno ng mga Salita ng Diyos | Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan "Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus" (Tagalog Subtitles)"Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus" (Tagalog Subtitles) Nagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa SilanganNagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa Silangan Ang mga Bunga ng Pagkawala ng Patnubay ng Diyos sa SangkatauhanAng mga Bunga ng Pagkawala ng Patnubay ng Diyos sa Sangkatauhan "Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" (Tagalog Subtitles)"Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" (Tagalog Subtitles) Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng KaharianPiniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang KatotohananDiyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan Ang Batayan ng Diyos sa Pagpaparusa sa mga TaoAng Batayan ng Diyos sa Pagpaparusa sa mga Tao Nakaupo na ang Makapangyarihang Diyos sa Maluwalhating TronoNakaupo na ang Makapangyarihang Diyos sa Maluwalhating Trono Tanggapin ang Paghatol ng Cristo ng mga Huling Araw upang MapadalisayTanggapin ang Paghatol ng Cristo ng mga Huling Araw upang Mapadalisay Christian Praise Music Video | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos"Christian Praise Music Video | "Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos" Pag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa DiyosPag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos Malapit na ang Araw ng Kaparusahan ng Diyos sa TaoMalapit na ang Araw ng Kaparusahan ng Diyos sa Tao Ang Tanging Nais ng Diyos sa LupaAng Tanging Nais ng Diyos sa Lupa Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa KatotohananDapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan Christian Worship Music Video | "Ang Paghatol ng Diyos sa Lahat ng Bansa at Tao"Christian Worship Music Video | "Ang Paghatol ng Diyos sa Lahat ng Bansa at Tao" Christian Worship Music Video | "Panahon"Christian Worship Music Video | "Panahon" Christian Worship Music Video | "Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos"Christian Worship Music Video | "Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos" Christian Music Video | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos"Christian Music Video | "Mapapalad ang mga Tumatanggap ng Bagong Gawain ng Diyos" Christian Music Video | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo" (Soloistang Babae)Christian Music Video | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo" (Soloistang Babae) Christian Praise Music Video | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit"Christian Praise Music Video | "Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit" Christian Praise Music Video | "Tunay at Totoo ang Pag-ibig ng Diyos para sa Sangkatauhan"Christian Praise Music Video | "Tunay at Totoo ang Pag-ibig ng Diyos para sa Sangkatauhan" Christian Praise Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao"Christian Praise Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao" Christian Worship Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao"Christian Worship Music Video | "Naitakda Na ng Diyos ang mga Landas na Dapat Tahakin ng Tao" Christian Worship Song | “Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos” (Tagalog Subtitle)Christian Worship Song | “Mapalad Tayong Makasalubong sa Pagdating ng Diyos” (Tagalog Subtitle) Tagalog Christian Music Video | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob"Tagalog Christian Music Video | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob" Ang Langit Dito'y Bughaw na BughawAng Langit Dito'y Bughaw na Bughaw Ang Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa AtinAng Pag-ibig ng Diyos ang Nagbubuklod Sa Atin

Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay (Tagalog Subtitles)

Serye ng Sari-saring Palabas   0  

Panimula

Christian Music Video | Kilalanin ang Diyos sa Pamamagitan ng Kanyang Kapangyarihan sa Lahat ng Bagay (Tagalog Subtitles)

Kung gaano karami ang pagkaunawa

ukol sa Diyos ang mayroon sa puso ng mga tao

ang nagpapasya kung gaanong kalagayan

ang Kanyang hinahawakan sa kanilang mga puso.

Kung gaano kadakila ang antas ng kaalaman

ukol sa Diyos ang nasa kanilang mga puso

ay kung gaano kadakila ang Diyos sa kanilang mga puso.

Kung ang Diyos na kilala mo ay walang laman at malabo,

kung gayon ang Diyos na pinaniniwalaan mo ay wala ring laman at malabo.

Kung ang Diyos na kilala mo ay limitado lang sa loob ng iyong sariling saklaw,

kung gayon ang iyong Diyos ay isang sobrang liit na Diyos

at walang kinalaman sa tunay na Diyos.

Kaya, ang pagkilala sa praktikal na mga pagkilos ng Diyos,

ang pagkilala sa realidad ng Diyos at Kanyang kapangyarihang walang hanggan,

ang pagkilala sa tunay na pagkakakilanlan ng Diyos Mismo,

ang pagkilala sa kung anong mayroon at kung ano Siya,

ang pagkilala sa lahat ng Kanyang ipinakita sa gitna ng lahat ng bagay—

ang mga ito ay napakahalaga sa bawat isang tao

na naghahanap ng kaalaman ukol sa Diyos.

Ang mga ito ay may direktang kinalaman sa kung makapapasok

o hindi ang tao sa realidad ng katotohanan.

Kung iyong lilimitahan ang iyong pagkaunawa sa Diyos sa mga salita lamang,

kung lilimitahan mo ito sa kakaunti mong karanasan,

sa mga biyaya ng Diyos na iyong binibilang,

o sa kakaunti mong patotoo sa Diyos,

kung gayon sasabihin Ko na ang iyong Diyos na pinaniniwalaan

ay tiyak na hindi ang tunay na Diyos Mismo,

at maaari ding sabihin na ang Diyos na pinaniniwalaan mo

ay isang guni-guning Diyos,

hindi ang tunay na Diyos.

Ito ay dahil sa ang tunay na Diyos ay ang Siyang namumuno sa lahat,

na lumalakad sa gitna ng lahat,

na namamahala sa lahat.

Siya ang Siyang humahawak sa kapalaran ng buong sangkatauhan—

ang Siyang humahawak sa kapalaran ng lahat.

Ang mga gawain at mga pagkilos ng Diyos na Aking sinasabi

ay hindi limitado lamang sa maliit na bahagi ng mga tao.

Iyon ay, hindi ito limitado lamang sa mga tao

na sumusunod sa Kanya sa kasalukuyan.

Ang Kanyang mga pagkilos ay nakikita sa lahat ng bagay,

sa pagiging buhay ng lahat ng bagay,

at sa mga batas ng pagbabago sa lahat ng bagay.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos

Unduh Aplikasi secara Gratis

Ginagabayan Ka ng Magagandang Video na Maunawaan ang Gawain ng Diyos