Tagalog Christian Music Video | "Pagmamahal ng Diyos sa Tao"

Agosto 15, 2021

Dumating na ang Diyos upang gumawa sa maruming lupain,

dumating na Siya upang kabanalan Niya'y ibunyag.

Upang gawin ang gawain Niya't iligtas ang tao rito,

tinitiis Niya'ng malaking kahihiyan.

Ginagawa Niya 'to para sa saksi at sa sangkatauhan.

Sa gawain ng Diyos,

lahat kita'ng katuwiran Niya, pangingibabaw.

Sa pagligtas sa grupo ng hamak,

'pinapakita'ng kadakilaan Niya,

at katuwiran Niya'y lubos na kilala.

Kahit 'sinilang sa maruming lupain,

Diyos ay 'di hamak.

'To'y pa'no 'pinapakita'ng kadakilaa't pagmamahal Niya.

Mas gumagawa Siya sa paraang 'to,

mas nalalaman ng tao'ng

dalisay at perpektong pagmamahal ng Diyos sa tao.

Diyos ay banal, matuwid,

kahit sa maruming lupain isinilang,

namumuhay kasama ng marumi tulad ni Jesus sa makasalanan.

'Di ba lahat ng gawain Niya'y para manatiling buhay ang tao?

'Di ba 'to para sa dakilang kaligtasan ng sangkatauhan?

Kahit 'sinilang sa maruming lupain,

Diyos ay 'di hamak.

'To'y pa'no 'pinapakita'ng kadakilaa't pagmamahal Niya.

Mas gumagawa Siya sa paraang 'to,

mas nalalaman ng tao'ng

dalisay at perpektong pagmamahal ng Diyos sa tao.

Kahit 'sinilang sa maruming lupain,

Diyos ay 'di hamak.

'To'y pa'no 'pinapakita'ng kadakilaa't pagmamahal Niya.

Mas gumagawa Siya sa paraang 'to,

mas nalalaman ng tao'ng

dalisay at perpektong pagmamahal ng Diyos sa tao,

dalisay at perpektong pagmamahal ng Diyos sa tao.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger