Tagalog Christian Testimony Video | "Ang mga Salita ng Diyos ay Inakay Ako Palabas ng isang Impiyerno sa Lupa"

Enero 11, 2022

Naaresto ang bida habang ibinabahagi ang ebanghelyo. Sa detention house, hinimok ng mga pulis ang ibang bilanggo na bugbugin at pahirapan siya sa pagsisikap na pilitin siyang pagtaksilan ang Diyos, para magbunyag ng impormasyon tungkol sa iglesia. Sa loob ng kalahating taon, pinasan niya ang napakaraming nakaatang na trabaho araw-araw at pinahirapan sa nakagigimbal na mga paraan, pinaso ang kanyang mga daliri sa kamay at paa, binuhusan siya ng malamig na tubig sa gitna ng taglamig, at iba pa. Pero nagawa niyang malampasan ang hindi makataong pagpapahirap na ito at tumayong saksi sa pamamagitan ng patnubay ng mga salita ng Diyos. Tingnan natin kung paano.

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger