Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan (Clip 2/2) 25:20
Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" Clip 1 - Tunay Bang Pagsunod sa Diyos ang Pagtatrabaho nang Husto, Pagsuko sa mga Bagay at Paggastos sa Diyos? 17:23
Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" Clip 2 - Paano Maging Tunay na Masunurin sa Diyos at Maligtas Niya 47:35
Tagalog Christian Movie | "Pananampalataya sa Diyos 2 – Nang Bumagsak ang Simbahan" (Clip 1/2) 36:05
"Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" - Isang Kristiyano ang Kumilos nang Matapat at Pinagpala ng Diyos (Clips 1/2) 41:11
"Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" - Paano Lutasin ang Panloloko at Maging Tapat na Tao na Naghahatid ng Kagalakan sa Diyos (Clips 2/2) 57:10
"Sino Siya na Nagbalik" Clip 7 - Mga Patotoo ng Pagkakaranas ng Paghatol sa Harapan ng Upuan ni Cristo 13:29
"Sino Siya na Nagbalik" Clip 6 - Tanging ang Salita ng Diyos ang Makapagbibigay ng Buhay sa Tao 23:46
"Sino Siya na Nagbalik" Clip 5 - Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng mga Salita ng Diyos at mga Salita na Umaayon Sa Katotohanan 13:19
Tagalog Christian Full Movie "Sino Siya na Nagbalik" Clip 4 - Tanging ang Diyos ang Makagagawa ng Paghatol 14:04
"Sino Siya na Nagbalik" Clip 3 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao 28:04
"Sino Siya na Nagbalik" Clip 2 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 2 19:05
"Sino Siya na Nagbalik" Clip 1 - Paano Malalaman ang Pagkakaiba ng Tunay na Cristo at mga Huwad na Cristo 1 20:23
"Saan Ang Aking Tahanan" - Diyos Lamang ang Maaaring Magligtas sa Sangkatauhan at Magpalaya sa Atin mula sa Pasakit (Clip 1) 23:47
"Ang Sugo ng Ebanghelyo" - Paano Itinuturing ng mga Pastor at Elder ang Pagbabalik ng Panginoon (Clip 3/3) 25:19
"Ang Sugo ng Ebanghelyo" - Si Cristo ang Diyos na Nagkatawang-tao (Clip 2/3) 15:17
"Ang Sugo ng Ebanghelyo" - Anong Ibig Sabihin ng Panginoong Hesus Nang Sabihin Niyang “Tapos na” sa Krus? (Clip 1/3) 18:59
Tagalog Christian Movie 2018 | "Anak, Umuwi Ka Na!" Clip 4 40:13