Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Tagalog Christian Skit | "Talaga Bang Nagsisi Ka Na?" 24:46
Tagalog Christian Variety Show | "Ang Paglabas sa Biblia" (Crosstalk 2019) 18:11
Maikling Dula | "Makakapasok Ba Tayo sa Kaharian ng Langit Kung Makakamit Natin ang Kaligtasan?" 24:04
Tagalog Gospel Crosstalk | "Mga Fariseo ng mga Huling Araw" 18:22
Tagalog Christian Music Video | "Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob" 3:38
Tagalog Christian Variety Show | "Nangangarap nang Gising" (Maikling Dula 2019) 28:11
Tagalog Christian Variety Show | Ang mga "Mabuting" Layunin ng Pastor 22:05
Christian Variety Show | Isang Planong "Mangisda" (Crosstalk) True Story Behind Christians' Release 20:13
Christian Variety Show | "Mga Kamera sa Buong Lungsod" (Tagalog Crosstalk 2018) 16:16
Tagalog Christian Crosstalk - "Pagmamatyag" The CCP Uses High Tech to Violate Human Rights 18:25
Tagalog Christian Crosstalk | "Bilangguang Walang Pader" | The CCP's Tracking Service for Christians 20:32
New Filipino Variety Show | "Mga Pakana ng mga Pulis" | The CCP's New Tricks for Persecuting Christians (Skit) 21:59
Tagalog Crosstalk "Sa Pagitan ng isang Bato at Matigas na Lugar" | Carry the Cross and Follow the Lord 16:59
Tagalog Crosstalk "Paghihigpit sa mga Tao sa Nayon" | A Horrible Experience of Preaching the Gospel 19:43
Maikling Dula 2018 "Ang mga Limitasyon ng Mayor ng Barrio" | Why Christians Have to Flee Their Homes 23:58
Tagalog Christian Crosstalk "Mga Mapagpanggap" | Ripping Off the Mask of China's "Religious Freedom 14:18
Christian Crosstalk "Interogasyon sa Paaralan" | The Proof of CCP's Persecution of Religious Freedom 16:19
Tagalog Christian Skit | "Tagamanman ng Komunidad" | Why Does the CCP Closely Monitor Christians? 18:27

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye