Mga Halimbawa ng Pananampalataya

10 nauugnay na media

Inutusan ng Diyos si Abraham na Ialay si Isaac

Ang Gawain ng Pamamahala ng Diyos at Pagliligtas sa Sangkatauhan ay Nagsisimula sa Pagsasakripisyo ni Abraham kay IsaacDahil nabigyan ng isang anak na lalaki si Abraham, ang mga salitang sinabi ng Diyos kay Abraham ay na…

Abril 18, 2018

Naalis Ko sa Aking Sarili ang Kaba Bago ang Pagsusulit

Sa ganito karahas na mapagkumpitensiyang lipunan na kinabibilangan natin ngayon, maraming mga estudyante ang nababalisa kapag dumating na ang panahon upang kunin ang kanilang pagsusulit. Kaya paano natin maaalis sa ating…

Abril 13, 2019