Mga Halimbawa ng Pananampalataya

10 nauugnay na media

Inutusan ng Diyos si Abraham na Ialay si Isaac

Ang Gawain ng Pamamahala ng Diyos at Pagliligtas sa Sangkatauhan ay Nagsisimula sa Pagsasakripisyo ni Abraham kay IsaacDahil nabigyan ng isang anak na lalaki si Abraham, ang mga salitang sinabi ng Diyos kay Abraham ay na…

Abril 18, 2018