Diyos ang Pinagmulan ng Buhay ng Tao

Setyembre 28, 2020

Ang Diyos ay buhay. Paano siya nagbibigay ng di-maubos na sustento para sa ating buhay? Ano ang mga bunga ng pagtalikod sa pagsustento ng Diyos sa buhay? Hanapin ang mga sagot dito.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kontakin Kami Gamit ang Messenger