Alam Mo Ba? Nakagawa ang Diyos ng Dakilang Bagay sa mga Tao

Agosto 25, 2020

Alam ba ninyo kung anong mga dakilang bagay ang ginagawa ng Diyos sa gitna ng sangkatauhan sa mga huling araw? Mahalaga ito sa pagkilala sa Diyos at pagpasok sa kaharian! Saliksikin ang site na ito para malaman.

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kontakin Kami Gamit ang Messenger