Bakit isinumpa ng Panginoon ang mga Fariseo? Ano ba talaga ang tunay na diwa ng mga Fariseo?

Gusto ba ninyong malaman kung ano ang pinag-ugatan ng pagkalaban ng mga Fariseo kay Jesus? Gusto ba ninyong malaman ang substansya ng mga Fariseo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. Bukod pa riyan, naniwala la…

2019-04-07 14:24:50

Bakit sinasabi na sinusundan ng lahat ng pastor at elder ng mga relihiyon ang yapak ng mga Fariseo? Ano ang tunay na diwa nila?

May ugali ang ilang mga tao sa pag-akit ng atensyon para sa kanilang mga sarili. Sa harapan ng kanyang mga kapatid, sasabihin niyang may utang na loob siya sa Diyos, ngunit sa likuran nila, hindi niya isinasagawa ang kat…

2019-04-07 14:26:26

Bakit dumaranas ng mabangis na pagsuway at pagtuligsa ng iba’t ibang relihiyon ang bawat bagong yugto ng gawain ng Diyos? Ano ang pinag-ugatan nito?

Patuloy na sumusulong ang gawain ng Diyos, at kahit na ang layunin ng Kanyang gawain ay nananatiling di-nagbabago, ang paraan kung paano Siya gumagawa ay palaging nagbabago, at sa gayon pati na rin ang mga tagasunod ng D…

2019-04-07 14:28:05

Sa iba’t ibang relihiyon, ang katotohanan at ang Diyos ba ang naghahawak ng kapangyarihan, o ang mga anticristo at si Satanas?

Tingnan ang mga pinuno ng bawat denominasyon at sekta. Lahat sila ay mayayabang at mapagmagaling, at ipinapaliwanag nila ang Biblia na wala sa konteksto at ayon sa kanilang sariling imahinasyon. Silang lahat ay umaasa sa…

2019-04-07 14:32:04

Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: Ang susi sa pagtalima sa Diyos ay ang pagpapahalaga sa bagong liwanag, at makayang tanggapin ito at maisagawa. Ito lamang ang tunay na pagtalima. … Ang hindi pagiging kuntento sa pamumuhay…

2018-03-29 23:51:28

Bakit isinumpa ng Panginoon ang mga Fariseo? Ano ba talaga ang tunay na diwa ng mga Fariseo?

Gusto ba ninyong malaman kung ano ang pinag-ugatan ng pagkalaban ng mga Fariseo kay Jesus? Gusto ba ninyong malaman ang substansya ng mga Fariseo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. Bukod pa riyan, naniwala la…

2019-04-07 14:24:50

Bakit sinasabi na sinusundan ng lahat ng pastor at elder ng mga relihiyon ang yapak ng mga Fariseo? Ano ang tunay na diwa nila?

May ugali ang ilang mga tao sa pag-akit ng atensyon para sa kanilang mga sarili. Sa harapan ng kanyang mga kapatid, sasabihin niyang may utang na loob siya sa Diyos, ngunit sa likuran nila, hindi niya isinasagawa ang kat…

2019-04-07 14:26:26

Bakit dumaranas ng mabangis na pagsuway at pagtuligsa ng iba’t ibang relihiyon ang bawat bagong yugto ng gawain ng Diyos? Ano ang pinag-ugatan nito?

Patuloy na sumusulong ang gawain ng Diyos, at kahit na ang layunin ng Kanyang gawain ay nananatiling di-nagbabago, ang paraan kung paano Siya gumagawa ay palaging nagbabago, at sa gayon pati na rin ang mga tagasunod ng D…

2019-04-07 14:28:05

Sa iba’t ibang relihiyon, ang katotohanan at ang Diyos ba ang naghahawak ng kapangyarihan, o ang mga anticristo at si Satanas?

Tingnan ang mga pinuno ng bawat denominasyon at sekta. Lahat sila ay mayayabang at mapagmagaling, at ipinapaliwanag nila ang Biblia na wala sa konteksto at ayon sa kanilang sariling imahinasyon. Silang lahat ay umaasa sa…

2019-04-07 14:32:04

Sa Inyong Pananampalataya sa Diyos Dapat Kayong Sumunod sa Diyos

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: Ang susi sa pagtalima sa Diyos ay ang pagpapahalaga sa bagong liwanag, at makayang tanggapin ito at maisagawa. Ito lamang ang tunay na pagtalima. … Ang hindi pagiging kuntento sa pamumuhay…

2018-03-29 23:51:28