Ano ang iglesia ng Diyos? Ano ang organisasyong pangrelihiyon?

Sa kasalukuyan, lahat niyaong sumusunod sa totoong mga salita ng Diyos ay nasa daloy ng Banal na Espiritu; yaong mga estranghero sa totoong mga salita ng Diyos ay nasa labas ng daloy ng Banal na Espiritu, at ang gayong m…

2019-04-07 14:16:41

Bakit pinagpapala lamang ng Diyos ang iglesiang tumatanggap at sumusunod sa Kanyang gawain? Bakit Niya isinusumpa ang mga organisasyong pangrelihiyon?

Dahil yaong mga nasa relihiyon ay walang kakayahang tanggapin ang bagong gawain ng Diyos, at nais lamang kumapit sa lumang gawain ng nakaraan, tinalikuran Niya ang mga taong ito, at ginagawa ang Kanyang bagong gawain sa …

2019-04-07 14:19:48

Ano ang iglesia ng Diyos? Ano ang organisasyong pangrelihiyon?

Sa kasalukuyan, lahat niyaong sumusunod sa totoong mga salita ng Diyos ay nasa daloy ng Banal na Espiritu; yaong mga estranghero sa totoong mga salita ng Diyos ay nasa labas ng daloy ng Banal na Espiritu, at ang gayong m…

2019-04-07 14:16:41

Bakit pinagpapala lamang ng Diyos ang iglesiang tumatanggap at sumusunod sa Kanyang gawain? Bakit Niya isinusumpa ang mga organisasyong pangrelihiyon?

Dahil yaong mga nasa relihiyon ay walang kakayahang tanggapin ang bagong gawain ng Diyos, at nais lamang kumapit sa lumang gawain ng nakaraan, tinalikuran Niya ang mga taong ito, at ginagawa ang Kanyang bagong gawain sa …

2019-04-07 14:19:48