Ano ang iglesia ng Diyos? Ano ang isang relihiyosong grupo?

1. Ano ang iglesia ng Diyos? Ano ang isang relihiyosong grupo? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ang iglesia … na siyang katawan niya, na kapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat” (Efeso 1:22–23). “A…

2019-12-25 23:02:48

Bakit ang iglesia lamang na tumatanggap at sumusunod sa Kanyang gawain ang pinagpapala ng Diyos? Bakit Niya isinusumpa ang mga relihiyosong grupo?

2. Bakit ang iglesia lamang na tumatanggap at sumusunod sa Kanyang gawain ang pinagpapala ng Diyos? Bakit Niya isinusumpa ang mga relihiyosong grupo? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang pinakamalinaw na pagpapahay…

2019-12-23 15:37:16

Ano ang iglesia ng Diyos? Ano ang isang relihiyosong grupo?

1. Ano ang iglesia ng Diyos? Ano ang isang relihiyosong grupo? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ang iglesia … na siyang katawan niya, na kapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat” (Efeso 1:22–23). “A…

2019-12-25 23:02:48

Bakit ang iglesia lamang na tumatanggap at sumusunod sa Kanyang gawain ang pinagpapala ng Diyos? Bakit Niya isinusumpa ang mga relihiyosong grupo?

2. Bakit ang iglesia lamang na tumatanggap at sumusunod sa Kanyang gawain ang pinagpapala ng Diyos? Bakit Niya isinusumpa ang mga relihiyosong grupo? Nauugnay na mga Salita ng Diyos: Ang pinakamalinaw na pagpapahay…

2019-12-23 15:37:16