Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Bakit Tinataglay ng Diyos ang Pangalan ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?

Bakit Tinataglay ng Diyos ang Pangalan ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian?

Hindi nauunawaan ng maraming tao kung bakit, yamang ang Makapangyarihang Diyos ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus sa mga huling araw, ang Panginoon…
Paanong Lumitaw ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Paanong Lumitaw ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Tulad ng mga iglesia ng Cristianismo, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay lumitaw dahil sa gawa ng Diyos na nagkatawang-tao. Ang mga iglesia ng C…
Ang Makapangyarihang Diyos ba at ang Panginoong Jesus ay Iisang Diyos?

Ang Makapangyarihang Diyos ba at ang Panginoong Jesus ay Iisang Diyos?

Noong ang sangkatauhan ay nagawang tiwali ni Satanas, sinimulan ng Diyos ang Kanyang plano ng pamamahala para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Isinagawa…
Ano ang Pagkakaiba ng Cristianismo at ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Ano ang Pagkakaiba ng Cristianismo at ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Ang Cristianismo at ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay naniniwala sa iisang Diyos. Alam ng mga taong nakauunawa sa kasaysayan ng relihiyon na an…
Ano ang mga Mithiin ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Ano ang mga Mithiin ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay dinidiligan at pinapastol ang mga mananampalataya nito nang ganap na ayon sa mga salita ng Diyos na nasa Bibl…
Ang mga Pangunahing Paniniwala ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Ang mga Pangunahing Paniniwala ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Ang mga Cristiano ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay binabasa ang mga salita ng Diyos sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao araw-araw, katulad ng mga Cristiano ng Christianismo na nagbabasa ng Biblia. Lahat ng mga Cristiano ay itinuturing ang mga salita ng Diyos bilang gabay sa kanilang buhay at bilang pinakamataas sa lahat ng mga talinghaga ng buhay.