Tagalog Christian Music Video | "Kinukumpleto ng Dalawang Pagkakatawang-tao ang Gawain ng Diyos sa Katawang-tao"

Oktubre 8, 2021

I

Sa unang pagkakatawang-tao Niya, 'di tinapos ng Diyos ang gawain;

tinapos lang Niya ang unang hakbang na kailangan

Niyang gawin sa katawang-tao.

Nagbalik Siya para sa gawain ng pagkakatawang-tao,

nagsasabuhay sa normalidad at realidad ng katawang-tao,

nagbubunyag sa Salita Niya sa ordinaryong katawang-tao,

tinatapos ang gawain ng katawang-tao.

Ang pangalawang pagkakatawang-tao'y tulad ng una sa diwa,

mas tunay at normal lang.

Sa gawain ng paglupig na ang

gawain ng Diyos sa katawang-tao'y magtatapos nang buo.

Ang gawain ng pagtubos ay

simula lang ng gawain ng katawang-tao;

ang katawang-taong nagsasagawa ng paglupig

ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang-tao.

II

Katawang-tao ni Jesus ang ginamit na handog sa kasalanan

no'ng Siya'y 'pinako sa krus bilang sakripisyo.

Sa katawang-taong normal, tinalo Niya si Satanas,

sa gayo'y niligtas ang tao mula sa krus.

Sa ganap na katawang-tao sa bagong pagkakatawang-tao Niya

ginagawa ang paglupig, at tinatalo si Satanas.

Normal, tunay na katawang-tao lang ang kukumpleto nito,

na may malakas na patotoo.

Sa gawain ng paglupig na ang

gawain ng Diyos sa katawang-tao'y magtatapos nang buo.

Ang gawain ng pagtubos ay

simula lang ng gawain ng katawang-tao;

ang katawang-taong nagsasagawa ng paglupig

ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang-tao.

III

Sa ministeryo nitong nagkatawang-taong Diyos,

banal Niyang gawai'y tinutupad sa katawang-tao.

Tungkulin ng katawang-tao'ng magsalita't

sa gayon malupig, mabunyag, at maperpekto'ng tao,

at siya'y maalis nang tuluyan.

Sa gawain ng paglupig na ang

gawain ng Diyos sa katawang-tao'y magtatapos nang buo.

Ang gawain ng pagtubos ay

simula lang ng gawain ng katawang-tao;

ang katawang-taong nagsasagawa ng paglupig

ang kukumpleto sa gawain ng pagkakatawang-tao.

mula sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger