Tagalog Testimony Video | "Ang mga Araw ng Pangangaral Ko sa Unang Hanay"

Nobyembre 10, 2023

Siya ay isang sundalo sa unang hanay sa digmaan, ngunit hindi pa rin siya nagpabayang ibahagi ang ebanghelyo sa mga taganayon. Kalaunan, nabihag ang kanyang mga kasamahang sundalo, pinutol ang mga kamay at paa ng mga ito, at pinahirapan hanggang sa mamatay. Paano siya nagpatuloy sa pangangaral ng ebanghelyo sa ilalim ng gayon kamapanganib na sitwasyon? Panoorin ang video ng Kristiyanong patotoo na "Ang mga Araw ng Pangangaral Ko sa Unang Hanay" upang malaman.

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger