Tagalog Testimony Video "Alam Ko na Ngayon ang Bagong Pangalan ng Diyos"

0 |Marso 13, 2021

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin