Tagalog Christian Song Collection (1)

Agosto 29, 2021

00:00:00:00 Pagmamahal ng Diyos sa Tao

00:03:43:22 Makapangyarihang Diyos Lamang ang Makapagliligtas sa Tao

00:09:49:23 Ang mga Mananampalataya ay Dapat Sumunod nang Mabuti sa mga Yapak ng Diyos

00:14:27:13 Dala ng mga Salita at Gawain ng Diyos sa Tao ay Pawang Buhay

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger