Tagalog Christian Music Video | "Ikaw ang Aking Tunay na Buhay"

Mayo 14, 2023

I

Maputlang mukha't magulong buhok,

ako'y malungkot at malumbay.

Kaharap Ka mang nakatayo'y malayo pa rin,

dahil tayo'y 'di magkakilala.

Kumikinang ang dangal sa mabait Mong mukha.

Puso Mo'y maganda't malambot.

'Di kayang ilarawan ng mga salita ang kawalang-hanggan Mo.

Kwento ng mga gawa Mo'y 'di maipapakita ng mga bagay.

Sa malalamig na mga gabi, init Mo'y Aking tinatamasa.

Muling nabuhay, sinalubong ko na'ng bagong buhay;

buhay ko'y puno ng sigla,

buhay ko'y puno ng sigla.

II

Binigyan Mo na ako ng hininga ng buhay.

Mga salita Mo'y pinagyaman ako.

Puso ko'y puno ng taos-pusong pasasalamat.

Binago Mo ang buong pagkatao ko.

Mga salita Mo'y mahalaga sa akin.

Walang yamang makakapalit nito,

ni bundok o distansya, 'di Ka kayang iwanan.

Ito'y lihim sa puso ko.

Sa mga taon ng ugnayan, natagpuan ko'ng Iyong kahalagahan.

Natagpuan ko'ng Iyong kahalagahan.

Sa lahat ng makamundong bagay, walang makakapantay.

Ikaw ang natatangi ng sangkatauhan.

Ikaw ang natatangi ng sangkatauhan.

Sa mga taon ng ugnayan, natagpuan ko'ng Iyong kahalagahan.

Natagpuan ko'ng Iyong kahalagahan.

Sa lahat ng makamundong bagay, walang makakapantay.

Ikaw ang natatangi ng sangkatauhan.

Ikaw ang natatangi ng sangkatauhan.

mula sa Sundan ang Kordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger