Tagalog Christian Music Video | "Nagniningning ang Kaluwalhatian ng Diyos mula sa Silangan"

Nobyembre 23, 2023

I

Nang Diyos ay pumasok sa bagong langit, lupa,

saka Niya inihayag isa pang parte ng luwalhati Niya.

Una Niyang inihayag 'to sa lupain ng Canaan,

at kumislap ang liwanag sa mundong madilim.

Lahat lumalapit sa liwanag, humuhugot ng lakas dito,

kaya nag-iibayo ang luwalhati Niya

at malalaman na dumating ang Diyos sa lupa noon pa,

mula Israel hanggang Silangan dala'ng luwalhati Niya.

'Pagkat luwalhati Niya'y nagniningning sa Silangan,

dinala sa araw na ito mula sa Panahon ng Biyaya.

Ngunit sa Israel Siya ay lumisan,

at mula roo'y dumating at nanatili sa Silangan.

Kumikislap ang kidlat mula Silangan hanggang Kanluran.

Diyos ay bumaba na sa Silangan 'di sa Kanluran.

Dinala na ang lupain, lupain ng Canaan

sa mga silangang bayan.

Kumikislap ang kidlat mula Silangan hanggang Kanluran.

II

'Pag liwanag sa Silanga'y unti-unting pumuputi,

kadiliman sa lupa ay magiging liwanag.

Malalamang noon pa nilisan ng Diyos ang Israel,

at bumabangong muli sa Silangan sa panahong ito.

Minsan nang bumaba ang Diyos sa Israel,

nilisan ang lupaing iyon nang maglaon.

'Pagkat ang gawain Niya'y namumuno sa buong sansinukob,

'di na Siya muling maisisilang sa Israel.

Kumikislap ang kidlat mula Silangan hanggang Kanluran.

Diyos ay bumaba na sa Silangan 'di sa Kanluran.

Dinala na ang lupain, lupain ng Canaan

sa mga silangang bayan.

Kumikislap ang kidlat mula Silangan hanggang Kanluran.

III

Nais Niyang dalhin lahat ng tao sa Canaan;

nagsasalita mula Canaan upang pamunuan ang sansinukob.

Walang liwanag sa lupa maliban sa Canaan.

Kung tao'y 'di makararating doon, may ginaw at gutom.

Kumikislap ang kidlat mula Silangan hanggang Kanluran.

Diyos ay bumaba na sa Silangan 'di sa Kanluran.

Dinala na ang lupain, lupain ng Canaan

sa mga silangang bayan.

Kumikislap ang kidlat mula Silangan hanggang Kanluran.

Hango sa Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Dumadagundong ang Pitong Kulog—Nagpopropesiya na ang Ebanghelyo ng Kaharian ay Lalaganap sa Buong Sansinukob

Tingnan ang iba pa

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messenger