Ang Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII Ang Diyos ang Pinagmumulan ng Buhay para sa Lahat ng Bagay (II)" Ikaapat na Bahagi

Ang Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi VIII Ang Diyos ang Pinagmumulan ng Buhay para sa Lahat ng Bagay (II)" Ikaapat na Bahagi

73 |Abril 2, 2021

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin