Ang Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III Ang Awtoridad ng Diyos (II)" Ikaanim na Bahagi

Ang Salita ng Diyos | "Ang Diyos Mismo, ang Natatangi III Ang Awtoridad ng Diyos (II)" Ikaanim na Bahagi

208 |Abril 2, 2021

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin