Tagalog Christian Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob

Tagalog Christian Music Video | Nakagawa ng Bagong Gawain ang Diyos sa Buong Sansinukob

1928 |Disyembre 17, 2020

Kalawaka'y pupunuin

ng Diyos ng Kanyang gawain,

upang sa kapangyarihan Niya,

lahat sa lupa'y mapailalim.

Matutupad plano Niyang mundo'y pag-isahin,

at tao'y 'di na gagala sa mundo,

sa tamang lugar agad tutungo.

Sa 'taas at sa 'baba,

gawain ng Diyos Kanyang nagawa;

lahat nagugulat,

sa bigla Niyang pagpapakita.

Sa 'taas at sa 'baba,

abot-tanaw nila,

malawak kaysa noon.

Ganito ang panahon ngayon.

Iniisip ng Diyos ang tao,

nang sila'y makapanirahan

sa lupaing payapa't masaya,

'di na sila malulungkot pa,

plano Niya'y matutupad sa lupa.

Doo'y umiiral sila,

at sa mundo bansa Niya ay itatatag Niya,

doon, l'walhati Niya'y ipinapakita.

Sa 'taas at sa 'baba,

gawain ng Diyos Kanyang nagawa;

lahat nagugulat,

sa bigla Niyang pagpapakita.

Sa 'taas at sa 'baba,

abot-tanaw nila,

malawak kaysa noon.

Ganito ang panahon ngayon.

Mga lungsod sa langit itatama,

lahat ay gagawin Niyang bago,

pag-iisahin lahat ng nasa 'taas at sa 'baba,

lahat ng nasa langit at lupa.

Kanya ito (ito'y plano Niyang tuparin

sa huling kapanahunan).

'Wag hayaang makialam ang sinuman!

Hihikayatin ng Diyos ang tao

na pasakop sa Kanya.

Hahatula't pagbubukurin Niya sila

sa kani-kanilang pamilya.

Sa gayo'y 'di na Siya susuwayin,

at sa Kanyang pagsasaayos sila'y susunod,

walang kikilos ayon sa gusto niya.

Sa 'taas at sa 'baba,

gawain ng Diyos Kanyang nagawa;

lahat nagugulat,

sa bigla Niyang pagpapakita.

Sa 'taas at sa 'baba,

abot-tanaw nila,

malawak kaysa noon.

Ganito ang panahon ngayon.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin