Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Mga Karanasan at Patotoo tungkol sa Tagumpay na Pagputol sa Adiksyon sa Online Gaming Matapos Maniwala sa Diyos 40:13
Maaaring Tagumpay na Maputol ng Taos na Pananampalataya sa Diyos ang Adiksyon sa Online Gaming (3/4) - "Anak, Umuwi Ka Na!" 13:47
Bakit Napakadilim at Napakasama ng Mundo? (2/4)- "Anak, Umuwi Ka Na!" 21:44
May Paraan para Maputol ang Adiksyon ng mga Kabataan sa Online Gaming (1/4) - "Anak, Umuwi Ka Na!" 21:39
Talaga Bang Kinasihan ng Diyos ang Buong Biblia? (4/6) - "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" 20:25
Natuklasan: May Iba pa bang mga Salita o Gawain ng Diyos Maliban sa mga Nasa Biblia? (1/6) - "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" 10:16
Natuklasan: Ang Kaugnayan ng Diyos sa Biblia (2/6) - "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" 23:49
Ano ang Ibig Sabihin sa Pahayag Kapag Sinasabi Nitong Walang Taong Maaaring Magdagdag sa mga Propesiya? (3/6) 9:41
Makapagtatamo pa ba Tayo ng Buhay Kapag Lumayo Tayo sa Biblia? (6/6) - "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" 14:46
Paano Nagkaroon ng mga Pagkakamali sa Loob ng Biblia? (5/6) - "Ibunyag ang Misteryo Tungkol sa Biblia" 12:16
Ang Tabernakulo ng Diyos ay Nasa mga Tao (1/4) - "Paggising Mula sa Panaginip" 25:29
Kung Walang Kabanalan Walang Taong Makakapasok sa Kaharian ng Diyos (2/4) - "Paggising Mula sa Panaginip" 33:18
Ginagamit ng Diyos ang Katotohanan Upang Hatulan at Linisin ang Tao sa mga Huling Araw (3/4) - "Paggising Mula sa Panaginip" 34:48
Pagtanggap sa Cristo ng mga Huling Araw at Pagkadala sa Kaharian ng Langit (4/4) - "Paggising Mula sa Panaginip" 24:14
Ang Magandang Sagot ng Isang Kristiyano sa mga Pagkaunawa ng Isang Three-Self Pastor (5/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap 14:59
Ang Pagsunod sa Namumunong Rehimen ay Hindi Katulad ng Pagsunod sa Diyos (4/6) | Clip ng Pelikulang Ang Pag-Uusap 12:59
Makapagtatamo ba Tayo ng Buhay na Walang Hanggan sa Pagkapit sa Biblia? (2/2) | Clip ng Pelikulang Lumabas Sa Biblia 23:05
Talaga bang Mali ang Lumayo sa Biblia? (1/2) | Clip ng Pelikulang Lumabas Sa Biblia 11:32