Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Ang Katotohanan ba ay Kayang Katawanin ng mga Salitang Winika ng Tao na Nakaayon sa Katotohanan? 25:15
Nanganganib na Pagdala | Inilalantad ang Kamalian ng "Teoriyang Diyos-tao" (Mga Movie Clip) 20:05
Mga Movie Clip | "Kung Kayang Isabuhay ng Tao ang Imahen ng Diyos, Magagawa ba Niyang Maging Diyos?" 19:35
Inilalantad ang Maling Ideya "Ang Nananahanan na Banal na Espiritu, Dalawang Espiritung Naghahalo" 21:45
Nakagawa ng Grupo ng mga Mananagumpay ang Gawaing Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw 25:08
Paano Kikilatisin ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao (Mga Movie Clip) 31:04
Mga Movie Clip | Nanganganib na Pagdala (6) 9:35
Ano ang Mahalagang Pagkakaiba sa Pagitan ng nagkatawang-taong Diyos at mga Taong Ginamit ng Diyos? 31:26
Pagsaliksik sa Dahilan ng Mapapanglaw na Iglesia (1/4) | Tagalog Christian Movie Clips 18:15
Makakapasok ba sa Kaharian ng Langit ang mga Naligtas? (2/4) | Tagalog Christian Movie Clips 30:02
Paano Makikilala ang Pagkakaiba ng Pagkakaligtas at Totoong Kaligtasan (3/4) | Tagalog Christian Movie Clips 19:36
Ginagamit ng  Diyos ang Salita upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw (4/4) | Tagalog Christian Movie Clips 19:15
Nagsimula na ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (2/2) |Tagalog Christian Movie Clips 21:31
Kinakatawan Ba ng Pagiging Ligtas ang Ganap na Kaligtasan? (1/2) |Tagalog Christian Movie Clips 30:44
Gumagawa ng mga Mananagumpay ang Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (7/7) | Tagalog Christian Movie Clips 24:04
Ang Landas na Patungo sa Pagdalisay at Kaligtasan (6/7) | Tagalog Christian Movie Clips 31:07
Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw (5/7) | Tagalog Christian Movie Clips 30:46
Mga Palatandaan ng Pangalawang Pagbabalik ng Panginoong Jesus (4/7) | Tagalog Christian Movie Clips 16:38

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye