Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Tagalog Christian Movie Clips | "Nagsimula na ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw" 21:31
Tagalog Christian Movie Clips | "Kinakatawan Ba ng Pagiging Ligtas ang Ganap na Kaligtasan?" 30:44
Awit ng Tagumpay - Gumagawa ng mga Mananagumpay ang Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw 24:04
Clip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay - Ang Landas na Patungo sa Pagdalisay at Kaligtasan 31:07
Awit ng Tagumpay - "Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw" 30:46
Clip ng Pelikulang Awit ng Tagumpay - Mga Palatandaan ng Pangalawang Pagbabalik ng Panginoong Jesus 16:38
Paano Nagiging Mananagumpay ang mga Mananagumpay? 22:30
Paano Makikilala ang mga Modernong Fariseo? 25:57
Paano Magpapakita at Isasagawa ng Panginoon ang Gawain Niya sa Kanyang Pagbabalik? 25:51
Napakagandang Tinig | "Ang Paghatol ba ng Diyos sa mga Huling Araw ay Parusa o Pagliligtas?" 28:46
Talaga bang Pases sa Kaharian ng Langit ang Kapatawaran ng Ating mga Kasalanan? 12:25
Napakagandang Tinig | "Wala bang mga Salita o Gawain ng Diyos sa Labas ng Biblia?" 9:09
Napakagandang Tinig | "Paano Tayo Makakasiguro na Nagbalik na nga ang Panginoong Jesus?" 11:34
Napakagandang Tinig "Paano Nagkakatotoo ang mga Propesiya tungkol sa Pagbalik ng Panginoong Jesus?" 9:59
Tanging ang Pagtanggap sa Makapangyarihang Diyos ang Pag-agapay sa mga Yapak ng Cordero 10:13
Christian Movie | "Bakit Tinaglay ng Nagbalik na Panginoon ang Pangalan ng Makapangyarihang Diyos?" 21:07
Tagalog Christian Movie | Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?! | "Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos" 15:18
Nagbago Ang Pangalan ng Diyos?! | "Talaga bang Hindi Nagbabago ang Pangalan ng Diyos?" 24:56