Ang madala ay kailangang ibatay sa mga salita ng Diyos at hindi sa mga pagkaintindi at imahinasyon ng tao

1. Ang madala ay kailangang ibatay sa mga salita ng Diyos at hindi sa mga pagkaintindi at imahinasyon ng tao Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumati…

2019-09-28 18:14:28

Ano ang tunay na pagdadala?

2. Ano ang tunay na pagdadala? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo’y nagsipagbangon…

2019-10-03 17:11:57

Mga Sermon at Pagbabahagi: Tanggapin ang Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw Bago ang Sakuna para Madala at Dumalo sa Piging Kasama ang Panginoon

Ngayon sa mga huling araw, nagpakita ang Diyos at nagsimulang gumawa, ibig sabihin, sinimulan na ng nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw; samakatuwid yaong mga makat…

2019-03-10 09:44:23

Mga Sermon at Pagbabahagi: Ang Tunay na Pagdalo sa Piging ay Pagpapailalim sa Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw at Mapadalisay

Ang paghatol ng Diyos ay paghatol sa pamamagitan ng katotohanan at mararanasan at matatamasa lamang ito sa loob ng tahanan ng Diyos. Hindi ito matatamo sa sanlibutan. Hindi ba ito natatanging pagtataas ng Diyos? (Oo). Pi…

2019-03-10 09:46:29

Ang madala ay kailangang ibatay sa mga salita ng Diyos at hindi sa mga pagkaintindi at imahinasyon ng tao

1. Ang madala ay kailangang ibatay sa mga salita ng Diyos at hindi sa mga pagkaintindi at imahinasyon ng tao Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumati…

2019-09-28 18:14:28

Ano ang tunay na pagdadala?

2. Ano ang tunay na pagdadala? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalake! Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayo’y nagsipagbangon…

2019-10-03 17:11:57

Mga Sermon at Pagbabahagi: Tanggapin ang Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw Bago ang Sakuna para Madala at Dumalo sa Piging Kasama ang Panginoon

Ngayon sa mga huling araw, nagpakita ang Diyos at nagsimulang gumawa, ibig sabihin, sinimulan na ng nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw; samakatuwid yaong mga makat…

2019-03-10 09:44:23

Mga Sermon at Pagbabahagi: Ang Tunay na Pagdalo sa Piging ay Pagpapailalim sa Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw at Mapadalisay

Ang paghatol ng Diyos ay paghatol sa pamamagitan ng katotohanan at mararanasan at matatamasa lamang ito sa loob ng tahanan ng Diyos. Hindi ito matatamo sa sanlibutan. Hindi ba ito natatanging pagtataas ng Diyos? (Oo). Pi…

2019-03-10 09:46:29