Ang madala sa langit ay kailangang ibatay sa mga salita ng Diyos at hindi sa mga paniwala at imahinasyon ng tao.

Ang pagpasok ng sangkatauhan sa kapahingahan ay nangangahulugan na ang buong sangkatauhan ay mabubuhay sa loob ng liwanag ng Diyos at sa ilalim ng Kanyang mga pagpapala; walang katiwalian ni Satanas, ni mangyayari man an…

2018-05-12 12:45:37

Ano ang tunay na madala sa langit?

Walang tayong kaalam-alam, ang hamak na taong ito ay pinangunahan tayo sa hakbang-hakbang na pagpunta sa gawain ng Diyos. Nagdadaan tayo sa hindi mabilang na mga pagsubok, sumailalim sa napakaraming pagpaparusa, at sinub…

2018-05-12 12:47:03

Ang madala sa langit ay kailangang ibatay sa mga salita ng Diyos at hindi sa mga paniwala at imahinasyon ng tao.

Ang pagpasok ng sangkatauhan sa kapahingahan ay nangangahulugan na ang buong sangkatauhan ay mabubuhay sa loob ng liwanag ng Diyos at sa ilalim ng Kanyang mga pagpapala; walang katiwalian ni Satanas, ni mangyayari man an…

2018-05-12 12:45:37

Ano ang tunay na madala sa langit?

Walang tayong kaalam-alam, ang hamak na taong ito ay pinangunahan tayo sa hakbang-hakbang na pagpunta sa gawain ng Diyos. Nagdadaan tayo sa hindi mabilang na mga pagsubok, sumailalim sa napakaraming pagpaparusa, at sinub…

2018-05-12 12:47:03