Ang madala sa langit ay kailangang ibatay sa mga salita ng Diyos at hindi sa mga paniwala at imahinasyon ng tao.

Ang pagpasok ng sangkatauhan sa kapahingahan ay nangangahulugan na ang buong sangkatauhan ay mabubuhay sa loob ng liwanag ng Diyos at sa ilalim ng Kanyang mga pagpapala; walang katiwalian ni Satanas, ni mangyayari man an…

2019-04-23 14:08:42

Ano ang tunay na madala sa langit?

Walang tayong kaalam-alam, ang hamak na taong ito ay pinangunahan tayo sa hakbang-hakbang na pagpunta sa gawain ng Diyos. Nagdadaan tayo sa hindi mabilang na mga pagsubok, sumailalim sa napakaraming pagpaparusa, at sinub…

2019-03-10 17:12:38

Mga Sermon at Pagbabahagi: Tanggapin ang Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw Bago ang Sakuna para Madala at Dumalo sa Piging Kasama ang Panginoon

Ngayon sa mga huling araw, nagpakita ang Diyos at nagsimulang gumawa, ibig sabihin, sinimulan na ng nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw; samakatuwid yaong mga makat…

2019-03-10 09:44:23

Mga Sermon at Pagbabahagi: Ang Tunay na Pagdalo sa Piging ay Pagpapailalim sa Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw at Mapadalisay

Ang paghatol ng Diyos ay paghatol sa pamamagitan ng katotohanan at mararanasan at matatamasa lamang ito sa loob ng tahanan ng Diyos. Hindi ito matatamo sa sanlibutan. Hindi ba ito natatanging pagtataas ng Diyos? (Oo). Pi…

2019-03-10 09:46:29

Ang madala sa langit ay kailangang ibatay sa mga salita ng Diyos at hindi sa mga paniwala at imahinasyon ng tao.

Ang pagpasok ng sangkatauhan sa kapahingahan ay nangangahulugan na ang buong sangkatauhan ay mabubuhay sa loob ng liwanag ng Diyos at sa ilalim ng Kanyang mga pagpapala; walang katiwalian ni Satanas, ni mangyayari man an…

2019-04-23 14:08:42

Ano ang tunay na madala sa langit?

Walang tayong kaalam-alam, ang hamak na taong ito ay pinangunahan tayo sa hakbang-hakbang na pagpunta sa gawain ng Diyos. Nagdadaan tayo sa hindi mabilang na mga pagsubok, sumailalim sa napakaraming pagpaparusa, at sinub…

2019-03-10 17:12:38

Mga Sermon at Pagbabahagi: Tanggapin ang Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw Bago ang Sakuna para Madala at Dumalo sa Piging Kasama ang Panginoon

Ngayon sa mga huling araw, nagpakita ang Diyos at nagsimulang gumawa, ibig sabihin, sinimulan na ng nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw; samakatuwid yaong mga makat…

2019-03-10 09:44:23

Mga Sermon at Pagbabahagi: Ang Tunay na Pagdalo sa Piging ay Pagpapailalim sa Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw at Mapadalisay

Ang paghatol ng Diyos ay paghatol sa pamamagitan ng katotohanan at mararanasan at matatamasa lamang ito sa loob ng tahanan ng Diyos. Hindi ito matatamo sa sanlibutan. Hindi ba ito natatanging pagtataas ng Diyos? (Oo). Pi…

2019-03-10 09:46:29