認識神系列

Pagkilala sa Diyos

Mga Himno ng mga Salita ng Diyos
81 himno 10 video
Ipalabas Lahat