Ang Himno ng Karanasan sa Buhay

Ang Himno ng Karanasan sa Buhay

Mga Kategorya ng Himno

Mga Himno ng Salita ng Diyos
Mga Himno ng Salita ng Diyos
Pinakabagong mga Himno
Pinakabagong mga Himno

Iba pang mga Album

Mga Karanasan sa Buhay
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagkilala sa Diyos
Pagkilala sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Pagpuri sa Diyos

Mga Mood

Nakakarelaks
Nakakarelaks
Dakila at Taimtim
Dakila at Taimtim
Madamdamin
Madamdamin
Liriko
Liriko
Masaya
Masaya
Masigasig
Masigasig

Ang Himno ng Karanasan sa Buhay

Makapangyarihang Diyos ay Lumitaw sa Silangan ng Mundo Ang Kaligayahan sa Mabuting Lupain ng Canaan Awit ng Taos-pusong Pagkapit Sa Pamilya ng Diyos Tayo ay Nagkikita Kung 'Di Ako Iniligtas ng Diyos Para Kanino Ba Nabubuhay Ang Tao Sundan ang Diyos sa Baku-bakong Daan Saan ang aking tahanan Disidido Akong Sundin ang Diyos Mamahalin Ko ang Diyos Magpasawalang-hanggan Pananabik Puso-sa-Puso sa Diyos Pagkakaugnay sa Diyos Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Pinagpalang Tunay O Panginoon, Nasaan Ka Purihin ang Diyos nang Buong Puso Ang Pag-ibig ng Diyos ay Laging Nananatili sa Aking Puso O Diyos, Binibigyan Mo Ako ng Kaydakilang Pagmamahal Tinunaw ng Pag-ibig ng Diyos ang Aking Puso Napakaligaya Kong Matamo ang Pag-ibig ng Diyos Makapangyarihang Diyos, ang Puso Ko’y Sa’Yo Alam ng Diyos ang Aking Puso Ang Buhay ng Isang Bagong Tao Ang Landas ng Mapagmahal na Diyos ay Inilalantad ang Katotohanan at Kamalian Ang Pag-ibig ng Diyos ay Mananatili sa mga Tao Magpakailanman Gusto Kong Mahalin ang Diyos nang Mas Malalim Ikaw Lamang ang Makapagliligtas sa Akin Kasama Ka Hanggang Wakas Mahal Ko, Pakihintay Ako Mahalin ang Diyos ang Aking Nais Makapangyarihang Diyos, ang Hari ng Kaluwalhatian Naghihintay sa Mabuting Balita ng Diyos O Minamahal Ko, Hinahanap Kita Oh Diyos, ang Aking Puso ay Magpakailanma'y Nakadikit sa Iyo Pagtitika Panahon Pasasalamat at Papuri sa Makapangyarihang Diyos Pinupuri ng Lahat ng Tao ang Makapangyarihang Diyos Sana Maantig Muli ng Diyos Ang Ating Mga Espiritu Wala Nang Ibang Nanaisin pa ang Aking Puso

0(Mga) Resulta ng Paghahanap