loading

Mga Video

Tagalog Christian Movie Trailer | "Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit"

Tanging sa Pagiging Tapat na Tao Lamang Maaaring Biyayaan ng Diyos ang Isang Tao

Ang mga Nananampalataya ba sa Diyos Para Lamang Magtamo ng mga Biyaya ay Tapat na mga Tao?

Ano ang Pamantayan Para sa mga Tao ng Kaharian ng Langit?

Tanging mga Tapat na Tao Lamang ang Maaaring Maging mga Tao ng Kaharian ng Langit

Tungkol sa Pelikula

Buod:

Sabi ng Panginoong Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit" (Mateo 18:3). Sinabi sa atin ng Panginoong Jesus na matatapat na tao lamang ang makakapasok sa kaharian ng langit; matatapat na tao lang ang maaaring maging mga tao ng kaharian. Ikinukuwento ng pelikulang ito ang karanasan ng Kristiyanong si Cheng Nuo sa gawain ng Diyos at ang patuloy na paghahangad niyang maging matapat na tao sa buhay.

Doktor dati si Cheng Nuo. Kahit matapos maniwala sa Diyos, nang makaranas siya ng mga bagay na salungat sa sarili niyang interes at maharap sa kanyang pang-araw-araw na buhay, hindi pa rin niya napigilang magsinungaling at manlinlang. Sa harap ng mga pagsubok at paghihirap nagkaroon pa siya ng mga di-pagkakaunawaan at sama ng loob tungkol sa Diyos, ngunit sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghahanap sa katotohanan, naunawaan niya ang ugat ng kanyang kasinungalingan at makasarili at likas na katusuhan. Nagsimula siyang magtuon sa paghahanap sa katotohanan upang malutas ang hilig niyang magsinungaling at ang kasingungalingan sa kanyang puso. Kalaunan nang arestuhin siya ng gobyernong Chinese Communist Party habang ginagampanan ang kanyang tungkulin at nagdaranas ng matinding pahirap, handa na siyang mamamatay bago magsinungaling at ayaw niyang tanggihan ang Diyos. Nagbigay siya ng matunog na patotoo para sa Diyos. Nagawa ni Cheng Nuo na unti-unting maging matapat na tao, at tunay na mahalin at sundin ang Diyos. Kaya ano ba talaga ang kuwento niya?

Uri: Drama
Haba ng Pelikula: 114 min
Petsa ng Release: Hunyo 9, 2019

Pangwakas na Awitin "Ang Mga Tao ng Kaharian ng Langit"

Mga Larawan

Mag-subscribe sa aming site para sa mga update tungkol sa aming mga bagong video na diretsong ipapadala sa iyong inbox.

Mag-subscribe sa aming site para maipadala ang mga pinakabagong update nang direkta sa iyong inbox, kabilang ang magagandang nilalaman tulad ng mga video ng ebanghelyo, himno, at nakasulat na patotoo.

Iba pang mga Opsiyon

I-download ang aming app para sa mas marami pang magagandang video at awitin na maaari mong mapanood at marinig kahit saan. Ang espirituwal na resources na ito ay bubusog sa iyong kaluluwa.

Sundan Kami

Mga Award & Nomination

Best Feature Film, Oniros Film Awards, Italy, 2019

Best Feature Film: Diamond Award, Mindfield Film Festival – Albuquerque, United States, 2019

Award of Recognition: Christian, The IndieFEST Film Awards, United States, 2019

Best Feature Film: Diamond Award, Pinnacle Film Awards, United States, 2019

Award of Recognition: Christian, Accolade Global Film Competition, United States, 2019

Honorable Mention: Editing, Florence Film Awards, Italy, 2019

Official Selection, Rome Independent Prisma Awards, Italy, 2019

Official Selection, Five Continents International Film Festival, Venezuela, 2019

Official Selection, Miami Independent Film Festival, United States, 2019

Official Selection, South Film and Arts Academy Festival, Chile, 2019

Mga Poster

Inirerekomenda